Staňte sa partnerom

Informatizácia v oblasti kultúry – digitalizácia a prezentácia kultúrneho dedičstva

/ Prednáška
Súčasťou kultúrnej politiky SR je vybudovanie Registra kultúry, ktorý v súlade s úlohami Akčného plánu Stratégie informatizácie spoločnosti SR, má za cieľ položiť základy komplexného informačného systému o kultúre, prístupného pre všetkých používateľov on-line prostredníctvom internetu. Register kultúry poskytne komplexný súbor informácií o - kultúrnom obsahu (kultúrnom dedičstve, kultúrnych aktivitách, inštitucionálnom zabezpečení, štatistike a pod.), - verejných financiách na kultúru, - vede a výskume v kultúre, - tlačových správach a informáciách o kultúrnom živote, - právnych predpisoch v odvetví kultúry. Projekt Register kultúry sa zameriava na postavenie a úlohy pamäťových inštitúcií (sem patria okrem knižníc najmä múzeá, galérie a archívy), ktoré vďaka využívaniu najnovších informačných a komunikačných technológií umožňujúcich digitalizáciu ich obsahu – kultúrneho dedičstva – významne prispievajú k digitálnemu obsahu na internete a súčasne poskytujú aj nové informačné služby pre občana prostredníctvom internetu. Cieľom Registra kultúry je prepojiť národnú sieť kultúrnych inštitúcií zabezpečujúcich viaceré projekty z oblasti informatizácie a vytvorením portálu umožniť prezentáciu digitálneho obsahu za oblasť kultúry prostredníctvom jediného kontaktného bodu.

József Kvarda

Ministerstvo kultúry SR
Vzdelanie: 1967 – SVŠ s vyučovacím jazykom maďarským Šamorín 1978 - Stredná knihovnícka škola - odbor osvetová práca 1983 – Filozofická fakulta Univerzity Komenského (FF UK) v Bratislave – odbor teória kultúry 1984 – FFUK - titul PhDr. 1994 – Právnická fakulta UK Bratislava - postgraduálne štúdium. Profesionálna kariéra: do 1973 – zamestnanec Meopta Bratislava do 1981 – vedúci Družstevného klubu Čenkovce do 1985 – štátna správa – Zlaté Klasy do 1987 – Agroprogres SPP Zlaté Klasy do 1989 – Úrad vlády SR – odbor pre národnosti do 1990 – ONV Dunajská Streda – podpredseda pre školstvo, kultúru, zdravotníctvo a sociálne veci do 1994 – prednosta Obvodného úradu v Šamoríne 1994 – 1998 – poslanec NR SR, člen ústavnoprávneho v…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies