Program - Kongres ITAPA 2009: Art of eServices

03.11.2009
11:30
Ján Jurkovič, Múzeum SNP
Jednotný vedomostný systém múzeí SR
11:30
Pavol Antalík,
Peter Marman, CNC, a. s.
SLOVAKIANA ako súčasť európskych aktivít Europeany
11:30
11:30
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia
Sieťové služby geopriestorových údajov
11:30
Juraj Polák, IBM Slovensko
Riadenie nákladov na poskytované eSlužby
11:30
Lucia Kondáš, ITAPA
Umenie eSlužieb
11:30
Stanislav Lencz,
Nebojme sa biometrie
11:30
11:30
16:00
Peter Štubňa,
Petr Krůček,
Dôveryhodné IS pre štátnu správu
16:00
Alan Chang,
Cynthia Chow, Institute of Information Industry, Taiwan
Využitie eLearningu na univerzitách Taiwanu
04.11.2009
11:00
11:00
Cynthia Chow, Institute of Information Industry, Taiwan
Nelson Wang,
Taiwanský národný eHealth program
11:00
Emília Gregorová,
Katarína Bednáriková,
Elektronické verejné obstarávanie na Slovensku
11:00
11:00
Walter M. Bugnar, Siemens IT Services and Solutions, Rakúsko
Zdravotný bezpečnostný pás s rakúskou eKartou
11:00
Teja Batagelj,
Dušan Kričej,
One-stop-shop portál v Slovinsku
15:30
Michal Sygút,
Digitálne mesto
15:30
Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Príprava na implementáciu projektov OPIS
15:30
Denisa Saková, Ministerstvo vnútra SR
Prezentácia k agende Ministerstva vnútra SR
15:30
Štefan Tóth, Štatistický úrad SR
Elektronické služby Štatistického úradu SR
15:30
Ján Beňo, Najvyšší kontrolný úrad SR
Prezentácia k agende NKÚ
18.11.2009
11:30
Michal Ševčík, DXC Technology
Trendy vo vývoji elektronických osobných dokladov