Staňte sa partnerom

Program - Kongres ITAPA 2009: Art of eServices

09:30
Keynote 1
09:30
Jean-francois Junger, DG Information Society and Media, European Commission
eSlužby v Európskej únii - aktuálny stav a najnovšie trendy
09:00
Slávnostné otvorenie kongresu ITAPA 2009 - úvodné príhovory
11:00
Coffe-break
11:30
Sekcia 1
The Art of eServices
Renomovaní hostia budú diskutovať na tému noviniek v oblasti prepájania a personalizácie služieb, útoku sociálnych sietí, stave aktuálnych rebríčkov a trendov, aj o vízii eGovernmentu v budúcnosti.
11:30
Lucia Kondáš, ITAPA
Umenie eSlužieb
11:30
Architektúra pre eSlužby
Aktuálne trendy a projekty v oblasti identifikácie a zjednocovania komunikácie pre prístup k eSlužbám.
Zdieľanie geodát v eSlužbách
• Best practices GIS, aplikácií a služieb • Register priestorových informácií
eCulture
V rámci prioritnej osi 2 "Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií" sa predpokladá realizácia významných projektov digitalizácie a sprístupňovania obsahu, ktoré podporia záchranu a rozvoj kultúrneho dedičstva. V rámci tohto panelu bude prezentovaný rozsah aktivít a projektov, ako aj príklady konkrétnych aplikácií.
13:00
Obed
14:45
Keynote 4
15:30
Coffe-break
16:00
Sekcia 2
Elektronický svet kamenného vzdelávania
Skúsenosti a best practices v uplatňovaní IKT vo vzdelávaní, obsahové platformy, reálny eLearning, skutočný svet vzdelávania v 21. storočí.
16:00
Alan Chang,
Cynthia Chow, Institute of Information Industry, Taiwan
Využitie eLearningu na univerzitách Taiwanu
eSlužby na národnej úrovni
Panel predstaví najnovšie aplikácie a projekty v oblasti eSlužieb na centrálnej, regionálnej aj miestnej úrovni.
Taiwan eGovernment Workshop
Ukážky a príklady projektov a riešení pre elektronické služby.
17:30
Networking

Nastavenie súborov cookies