Staňte sa partnerom

Alan Chang

Research Engineer, Institute of Information Industry, Taiwan
Vzdelanie
Bakalár marketingu
National Chengchi University, Taiwan

Zamestnanie
Január 2000 ~ trvá     Project Manager, Institute for Information Industry

Projekty
1. IKT Rozvojový projekt –Burkina Faso, Západná Afrikaa (2009)  
(1) Príprava a organizácia trojtýždňového kurzu IT bezpečnosti na Taiwane pre vládnych predstaviteľov Burkiny Faso.
 (2) organizácia delegácie 8 taiwanských firiem na návštevu výstavy SITICO a organizácia IKT produktových seminárov a tréningových kurzov.

2. Medzinárodný project vývoja trhového softvéru MOEA, Taiwan (2009)  
Podpora softvérových firiem z Taiwanu pri získavaní informácií o medzinárodnom trhu.

3. Projekt výstavy IKT MOFA,. Taiwan (2007~2008)  
IKT výstava pre ministerstvo zahraničných vecí Taiwanu (MOFA) s cieľom propagácie IKT produktov na trhoch v Afrike, Strednej Amerike a strednej Európe.

4. Projekt počítačových kurzov pre autochtónne obyvateľstvo, Taiwan (2005~2006)
Počítačové kurzy v odľahlých oblastiach Taiwanu. Tréning viac ako 3000 autochtónnych obyvateľov vo viac ako 100 odľahlých oblastiach Taiwanu.

5. Projekt počítačových kurzov,  Taiwan (2000~2005)
Počítačové kurzy pre deti a dôchodcov v Taipei. Tréning viac ako 100 000 účastníkov.
  • Využitie eLearningu na univerzitách Taiwanu   |   Kongres ITAPA 2009: Art of eServices
    Prednáška bude rozdelená na 2 časti. Pojednávať bude o dvoch úspešných implementáciách eLearningu na univerzitách Taiwanu.

    Prvou platformou je "Moddle Free Ware", ktorú v súčasnosti využíva viac ako 20 000 študentov a pracovníkov Ming Chuan University. Druhou implementáciou je Learning Management System s názvom iCan. Ide o eLearningovú platformu vyvinutú vďaka Chinese Culture University a School of Continuing Education, ktorú dnes využíva viac ako 80 000 užívateľov. iCan je komerčným eLearningovým produktom so širokými možnosťami využitia pre rozličné organizácie a univerzity.

    Prezentácia 1 / Presentation 1 vo formáte .pdf / in .pdf file format

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies