Staňte sa partnerom

Ústredný portál verejnej správy - nové pohľady

/ Prednáška

Roman Beneš

Vzdelanie a prax : Absolvent obchodnej fakulty VŠE v Bratislave – odbor ekonomika zahraničného obchodu. Od septembra  2007 pracuje na Úrade vlády Slovenskej republiky na oddelení nadrezortnej siete GOVNET a Ústredného portálu verejnej správy v rámci  odboru informatiky a elektronických služieb ÚVSR. Jeho doterajšia profesionálna prax  bola orientovaná hlavne na komerčnú oblasť.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Marián Grotkovský

Vzdelanie a prax : V roku 1993 som ukončil Elektrotechnickú fakultu STU v Bratislave odbor automatizované systémy riadenia technologických procesov. Od apríla 2007 pracujem na Ministerstve financií SR na Sekcii informatizácie spoločnosti ako riaditeľ odboru informatizácie verejnej správy. Hlavnou úlohou tohto odboru je usmerňovať tvorbu koncepcií rozvoja informačných systémov verejnej správy a koordinovať budovanie informačných systémov verejnej správy na národnej a nadnárodnej úrovni. Pred aprílom 2007 som pracoval vo viacerých IT firmách na projektoch dodávky informačných systémov pre sektor služieb, hlavne poisťovací a bankový sektor od návrhu až po implementáciu týchto riešení. Svoju profesionálnu prax som začal ako syst…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies