Staňte sa partnerom

Roman Beneš

Úrad vlády SR
Vzdelanie a prax :

Absolvent obchodnej fakulty VŠE v Bratislave – odbor ekonomika zahraničného obchodu.

Od septembra  2007 pracuje na Úrade vlády Slovenskej republiky na oddelení nadrezortnej siete GOVNET a Ústredného portálu verejnej správy v rámci  odboru informatiky a elektronických služieb ÚVSR.
Jeho doterajšia profesionálna prax  bola orientovaná hlavne na komerčnú oblasť.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies