Program - Kongres ITAPA 2008: Breaking with Traditions

18.11.2008
11:30
Michal Ševčík, DXC Technology
Trendy vo vývoji elektronických osobných dokladov
16:00
Vladimír Benko,
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia
Horúce novinky v GIS - čo nás čaká a neminie
16:00
Róbert Fencík,
Geoaplikácia roka 2008
19.11.2008
11:00
Milan Muška, Združenie miest a obcí Slovenska
Vzdelávanie ľudských zdrojov v samospráve
11:00
Marián Grotkovský,
Roman Beneš,
Ústredný portál verejnej správy - nové pohľady
11:00
Torben Hagen Britze,
Dánske riešenie eHealth
11:00
Pavol Antalík,
Peter Marman, CNC, a. s.
Digitálny informačný systém Ministerstva kultúry
11:00
Juraj Tóth,
Mobil Parking
14:00
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Jana Mlynarčíková,
Ako na KRIS? Metodika a odporúčania ku tvorbe koncepcií rozvoja informačných systémov
14:00
Michal Ohrablo, Embassy of Innovators
Vladimír Střálka,
Elektronická komunikácia občan/podnikateľ
14:00
14:00
14:00
Anna Surová Čulíková, VÚDPaP
Digitálne vyučovanie a jeho inovačné potencie