Staňte sa partnerom

Proces informatizácie v krajoch Českej republiky

/ Prednáška

V minulém roce se Zlínský kraj rozhodl k zásadnímu kroku – zpracování Informační strategie, která vyplnila mezeru v koncepčních dokumentech regionu. Práce probíhaly v prvním čtvrtletí roku a respektovaly metodiky SWOT analýz. Byl akceptován pohled na informatizaci z hlediska potřeb řízení kraje, prioritních os projektových stadií a technologických pohledů. Komplexní dílo bylo velmi pozitivně přijato managementem kraje a v současné době jsou podle projektového plánu zahajovány práce na návazných analytických a realizačních projektech, jejichž cílem je naplnění vize "Efektivním využíváním moderních informačních a komunikačních technologií podporovat vyvážený rozvoj Zlínského kraje a zvyšování kvality života jeho obyvatel".

Projekt je řešen v kontextu celostátních projektů v oblasti informatizace. Na závěr presentace chceme poukázat na některé klíčové otázky rozvoje informatizace krajů, jak je v ČR vnímáme.

Josef Beneš

Profesní zkušenosti:Projekty rozvoje informačních systémů, konzultační projekty (Strategie rozvoje ICT regionů pro období 2007-2013, Integrovaný operační program (IOP), Koordinace ústřední státní správy a lokální samosprávy, Integrace IS Města Liberec, Ústí nad Labem, Rozvoj IS Liberecký kraj – studie a další), Rozvojový projekt informačního systému Města Plzně, Vedení firmy, realizace a implementace projektů zdravotnických systémů, rezervační systémy divadel, logistika velkoobchodu v různých oblastech, zemědělství (Analýza, programování a zavádění informačních systémů v zemědělství) Je vedoucí týmu realizujícího projekt Územních informací krajů. Tento tým jako první v Československu realizoval programy pro zpracování registrů obyvate…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Hynek Steska

V rokoch 1983 - 1987 pôsobil v SPŠ náb. Komenského 1, Břeclav ako učiteľ matematiky. Od roku 1987 do 1998 pôsobil na gymnáziu Lesní čtvrť 1364, Zlín ako učiteľ matematiky a biológie a do roku 2002 ako zástupca riaditeľa.V rokoch 1998 – 2002 bol zastupiteľom v Štatutárnom meste Zlín a od 2000 do 2004 zastupiteľ v Zlínskom kraji, kde pôsobil vo výbore cestovného ruchu a informácií. Je členom DR STEZA Zlín.Od roku 2002 do 2006 pôsobí ako námestník primátora štatutárneho mesta Zlín s kompetenciami pre školstvo, šport, životné prostredie a informatiku a súčasne ako predseda DR TEPLO Zlín a.s. a člen DR Technické služby Zlín.Od roku 2004 zastáva funkciu radního v Zlínskom kraji s kompetenciami pre informatiku a územný plán a je členom výboru c…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies