Staňte sa partnerom

Hynek Steska

radní Zlínského kraje
V rokoch 1983 - 1987 pôsobil v SPŠ náb. Komenského 1, Břeclav ako učiteľ matematiky.

Od roku 1987 do 1998 pôsobil na gymnáziu Lesní čtvrť 1364, Zlín ako učiteľ matematiky a biológie a do roku 2002 ako zástupca riaditeľa.

V rokoch 1998 – 2002 bol zastupiteľom v Štatutárnom meste Zlín a od 2000 do 2004 zastupiteľ v Zlínskom kraji, kde pôsobil vo výbore cestovného ruchu a informácií. Je členom DR STEZA Zlín.

Od roku 2002 do 2006 pôsobí ako námestník primátora štatutárneho mesta Zlín s kompetenciami pre školstvo, šport, životné prostredie a informatiku a súčasne ako predseda DR TEPLO Zlín a.s. a člen DR Technické služby Zlín.

Od roku 2004 zastáva funkciu radního v Zlínskom kraji s kompetenciami pre informatiku a územný plán a je členom výboru cestovného ruchu a informácií.

Od roku 2004 je členom Komisie informatiky SMO za Zlín a od roku 2005 je predsedom tejto komisie. 
  • Proces informatizácie v krajoch Českej republiky   |   Kongres ITAPA 2006

    V minulém roce se Zlínský kraj rozhodl k zásadnímu kroku – zpracování Informační strategie, která vyplnila mezeru v koncepčních dokumentech regionu. Práce probíhaly v prvním čtvrtletí roku a respektovaly metodiky SWOT analýz. Byl akceptován pohled na informatizaci z hlediska potřeb řízení kraje, prioritních os projektových stadií a technologických pohledů. Komplexní dílo bylo velmi pozitivně přijato managementem kraje a v současné době jsou podle projektového plánu zahajovány práce na návazných analytických a realizačních projektech, jejichž cílem je naplnění vize "Efektivním využíváním moderních informačních a komunikačních technologií podporovat vyvážený rozvoj Zlínského kraje a zvyšování kvality života jeho obyvatel".

    Projekt je řešen v kontextu celostátních projektů v oblasti informatizace. Na závěr presentace chceme poukázat na některé klíčové otázky rozvoje informatizace krajů, jak je v ČR vnímáme.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies