Program - Kongres ITAPA 2006

14.11.2006
11:30
Rastislav Machel, ENISA
ENISA a jej úloha
11:30
11:30
Ivan Štefanec, Národná rada SR
Pohľad na budúcnosť
11:30
Miroslav Kukučka,
Seppo Kurkinen,
Diskusný panel
11:30
Ján Hochmann, Ministerstvo financií SR
Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR
16:00
Jelena Hudcovská,
Miroslav Kukučka,
Zuzana Nedeljaková, Ministerstvo spravodlivosti SR
Ľubor Štefík, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Diskusný panel
16:00
16:00
Ján Hochmann, Ministerstvo financií SR
Interoperabilita na Slovensku
15.11.2006
11:30
11:30
Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
IKT projekty, štátny rozpočet a štrukturálne fondy 2007-13
11:30
Katarína Mandíková,
Projekt ECDL pre verejnú správu
11:30
Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Financovanie inovatívnych a IKT projektov zo zdrojov EU mimo štrukturálnych fondov
11:30
16:00
Milan Muška, Združenie miest a obcí Slovenska
DCOM - Dátové centrum obcí a miest
16:00
Rastislav Pavlík,
Michal Ohrablo, Embassy of Innovators
portal.gov.sk od A po Z
16:00
16:00
Juraj Vališ, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
Zámery implementácie INSPIRE v SR