Staňte sa partnerom

Diskusia "Ľudské zdravie, biotechnológie a ľudské vylepšenia"

/ Prednáška

Vladimír Lengvarský

Vyštudoval vojenskú lekársku akadémiu Hradec Králové, odbor všeobecné lekárstvo (1988-1993). V roku 1996 na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve Bratislava, získal špecializáciu 1. stupňa - všeobecné lekárstvo. Absolvoval trojročné štúdium v odbore „odborník pre riadenie verejného zdravotníctva“ na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave (2005-2008). V roku 2000 získal špecializáciu 2. stupňa - všeobecné lekárstvo na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave. Do služobného pomeru vojaka z povolania bol prijatý počas štúdia na vysokej vojenskej škole 1. januára 1988. V rokoch 2020 až 2021 pôsobil ako riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Roman Jantoš

Veliteľstvo vojenského zdravotníctva
Vyštudoval všeobecné lekárstvo na Vojenskej lekárskej akadémii J. E. Purkyňe v Hradci Králové a Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V priebehu ďalších rokov získal špecializáciu v odbore všeobecné lekárstvo, ďalej v odbore sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva. Absolvoval dôstojnícky kurz Zdravotníckej logistiky a kurz Strategického zdravotníckeho manažmentu v Army Medical Department Center and School (USA), kurz Akreditácie vojenských zdravotníckych zariadení a kurz Manažmentu hromadných nehôd v Centre výnimočnosti pre vojenskú medicínu (HUN), kurz Staršieho štábneho dôstojníka vojenského zdravotníctva a kurz Zdravotníckeho plánovania v škole NATO (DEU).   Vykonávané funkcie:  - od 10.7.1995 lekár…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies