Vladimír Lengvarský

minister zdravotníctva SR
1. september 2020 – 31. marec 2021
riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

Vzdelanie a požiadavky na vojenskú hodnosť a odborné požiadavky na výkon funkcie:

- Vojenská lekárska akadémia Hradec Králové, 1988-1993, odbor všeobecné lekárstvo,

- Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve Bratislava, 1996, špecializácia 1. stupňa - všeobecné lekárstvo,

- Slovenská postgraduálna akadémia medicíny Bratislava, 2000, špecializácia 2. stupňa – všeobecné lekárstvo,

- Trojročné štúdium v odbore „odborník pre riadenie verejného zdravotníctva“, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, 2005-2008.

Do služobného pomeru vojaka z povolania bol prijatý počas štúdia na vysokej vojenskej škole 1. januára 1988.
 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
  • Otvorenie druhého dňa kongresu   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?

    „Pandémia COVID-19 naplno ukázala stav nášho slovenského zdravotníctva, ktoré nevyhnutne potrebuje reformu. Môj tím na ministerstve tvrdo pracuje prelomových systematických zmenách, o ktoré sa mnohé predchádzajúce vlády pokúšali za uplynulých 17 rokov niekoľkokrát, no neúspešne. Reformu, ktorá pacientom prinesie kvalitnú, adresnú zdravotnú starostlivosť, čo znamená viac zachránených životov a zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí, lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom zase kvalitnejšie podmienky na svoju prácu, máme na dosah. Motivácia je o to väčšia, že na ňu nadväzujú historické nesmierne potrebné investície do rekonštrukcie a výstavby nemocníc z európskych peňazí – Plánu obnovy a odolnosti. Okrem riadenia pandémie a ochrany zdravia a životov ľudí v súvislosti s COVID-19 môj tím na ministerstve pracuje aj na ďalších dôležitých zmenách napríklad v liekovej politike a v mnohých ďalších oblastiach.“

    VIDEOZÁZNAM
  • Keynote   |   Jarná ITAPA 2021

  • DISKUSIA   |   Jarná ITAPA 2021

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným