Staňte sa partnerom

Roman Jantoš

Veliteľstvo vojenského zdravotníctva, brigádny generál
Vyštudoval všeobecné lekárstvo na Vojenskej lekárskej akadémii J. E. Purkyňe v Hradci Králové a Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V priebehu ďalších rokov získal špecializáciu v odbore všeobecné lekárstvo, ďalej v odbore sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva. Absolvoval dôstojnícky kurz Zdravotníckej logistiky a kurz Strategického zdravotníckeho manažmentu v Army Medical Department Center and School (USA), kurz Akreditácie vojenských zdravotníckych zariadení a kurz Manažmentu hromadných nehôd v Centre výnimočnosti pre vojenskú medicínu (HUN), kurz Staršieho štábneho dôstojníka vojenského zdravotníctva a kurz Zdravotníckeho plánovania v škole NATO (DEU).
 
Vykonávané funkcie: 
- od 10.7.1995 lekár v špecializačnej príprave, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
- od 1.8.1998 starší lekár a neskôr náčelník polikliniky Vojenskej akadémie Liptovský Mikuláš
- od 1.5.2008 riaditeľ odboru riadenia vojenského zdravotníctva (ÚHL Ružomberok)
- od 1.9.2010 riaditeľ odboru-zástupca Hlavného lekára OS SR (ÚHL Ružomberok)
- od 1.7.2013 zástupca riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok
- od 1.8.2014 zdravotnícky dôstojník špecialista (spojenecké veliteľstvo Joint Force Command)  a súčasne zdravotnícky poradca veliteľa (spojenecké veliteľstvo Joint Logistics Support Group), Brunssum, Holandské kráľovstvo
- od 1.8.2017 riaditeľ odboru-zástupca Hlavného lekára OS SR (ÚHL Ružomberok) 
- od 1.5.2019 zástupca riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok  
- od 15.10.2020 riaditeľ - hlavný lekár OS SR
- zúčastnil sa dvoch vojenských misií NATO (KFOR v Kosove a ISAF v Afganistane)
2010 - 2020 bol členom rôznych zdravotníckych výborov a pracovných skupín NATO (COMEDS Steering Group, COMEDS Future Advisory Board, Military Medical Structures, Operations and Procedures Working Group, riadiaci výbor Centra výnimočnosti pre vojenskú medicínu)
- od 15.10.2020 je členom najvyššieho zdravotníckeho orgánu NATO - COMEDS (Výbor náčelníkov zdravotníckych služieb krajín NATO) 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies