Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Vodíková ekonomika"

/ Prednáška

Juraj Sinay

poradca ministra hospodárstva pre vodíkové technológie
Prof. Juraj Sinay je profesorom na Strojníckej fakulte TU v Košiciach a na Fakulte bezpečnostnej techniky TO VŠB Ostrava. V súčasnosti je poradcom ministra hospodárstva pre vodíkové technológie. Riadil tím pre vypracovanie Národnej vodíkovej stratégie SR /NVS/ a v súčasnosti je spoluzodpovedný za prípravu Akčného plánu k NVS. V rámci vedeckej činnosti riešil projekty v rámci Agentúry VEGA., KEDA a APVV. V poslednom období bol zodpovedným riešiteľom projektov zameraných na riešenie riadenia rizík v rámci Priemyslu 4.0 so zameraním na automobilový priemysle a v súčasne dobe aj na pri využívané vodíkových technológii predovšetkým v rámci dopravných strojov a zariadení. Počas svojho pôsobenia na TU v Košiciach bol školiteľom 26 doktorandov…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ján Weiterschütz

Národná vodíková asociácia SR
Je významným lídrom v oblasti vodíkových technológií a v súčasnosti zastáva pozíciu predsedu Národnej vodíkovej asociácie Slovenska. Ján Weiterschütz svojím profesionálnym prístupom k riadeniu projektov a hlbokou odbornosťou v oblasti obnoviteľných zdrojov energie aktívne prispieva k vybudovaniu národného vodíkového ekosystému. Pod jeho vedením a s podporou medzinárodných vodíkových agentúr dochádza k transferu znalostí a skúseností, čo umožňuje úspešné vybudovanie a udržateľnú prevádzku vznikajúcich vodíkových údolí, a to v súvislosti s vytváraním nových podnikateľských príležitostí a pracovných pozícií. Ján Weiterschütz svojím aktívnym zapojením do prípravy Národnej vodíkovej stratégie a Akčného plánu dokazuje svoje odhodlanie trans…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Tomáš Brestovič

Centrum výskumu vodíkových technológii v Košiciach
prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. je prodekanom na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Už 16 rokov sa venuje výskumu a vývoju v oblasti vodíkových technológií s orientáciou na uskladnenie, kompresiu a separáciu vodíka. Je spoluautorom prvého Slovenského nízkotlakového vodíkového autobusu na vodíkový pohon, metalhydridového kompresora a modelu hybridného vodíkového automobilu. Je autorom 256 odborných publikácií, z ktorých značná časť je venovaná vodíkovým technológiám.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Robert Jambrich

Slovenské elektrárne
Robert Jambrich vyštudoval v roku 2005 Fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave v odbore podnikové financie. Pracoval na Protimonopolnom úrade SR, kde sa zaoberal oblasťou zneužívania dominantného postavenia okrem iného aj v sektore elektroenergetiky. V súčasnosti od roku 2009 pôsobí v Slovenských elektrárnách na pozícii vedúceho medzinárodných vzťahov, európskych záležitostí a životného prostredia, kde má na starosti analýzu a implementáciu slovenského ako aj európskeho regulačného a legislatívneho rámca v oblasti životného prostredia, zabezpečovanie inštitucionálnych vzťahov s európskymi a národnými stakeholdrami ako aj analyzovanie príležitostí na prefinancovanie rozvojových projektov spoločnosti z rôznych…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies