Staňte sa partnerom

Juraj Sinay

poradca ministra hospodárstva pre vodíkové technológie , poradca ministra hospodárstva pre vodíkové technológie
Prof. Juraj Sinay je profesorom na Strojníckej fakulte TU v Košiciach a na Fakulte bezpečnostnej techniky TO VŠB Ostrava. V súčasnosti je poradcom ministra hospodárstva pre vodíkové technológie. Riadil tím pre vypracovanie Národnej vodíkovej stratégie SR /NVS/ a v súčasnosti je spoluzodpovedný za prípravu Akčného plánu k NVS.
V rámci vedeckej činnosti riešil projekty v rámci Agentúry VEGA., KEDA a APVV. V poslednom období bol zodpovedným riešiteľom projektov zameraných na riešenie riadenia rizík v rámci Priemyslu 4.0 so zameraním na automobilový priemysle a v súčasne dobe aj na pri využívané vodíkových technológii predovšetkým v rámci dopravných strojov a zariadení.
Počas svojho pôsobenia na TU v Košiciach bol školiteľom 26 doktorandov v oblasti riadenia rizík z toho 3 zo zahraničia. 18 rokov viedol Katedru bezpečnosti a kvality produkcie na Strojníckej fakulte TU v Košiciach.
Absolvoval množstvo zahraničných krátkodobých a dlhodobých študijných pobytov. V rokoch 1988 až 2001 pracoval vo oblasti výskumu na Bergskej univerzite vo Wuppertali/BRD, kde v roku 2021 obhájil habilitačnú prácu na tému riadenia rizík dopravných strojov.
V rokoch 2000 až 2007 bol rektorom a v rokoch 2007až 2015 prorektorom TU v Košiciach. V rokoch 2015 až 2018 viedol Zväz automobilového priemyslu SR.
Počas svojej takmer 30-ročnej vedeckej práce publikoval ako autor a spoluautor 9 monografií (4 z nich v SR a 5 v zahraničí), 2 kapitoly v encyklopédiách od vydavateľa CRC Press v USA, 25 článkov v WoS, 30 článkov v odborných časopisoch v zahraničí a 21 článkov v SR. Aktívne sa zúčastnil na viac ako 7O medzinárodných vedeckých a odborných konferenciách. Zameranie jeho publikačnej činnosti je predovšetkým na tematiku prevencie a riadenia rizík strojov, kvalitu univerzitného vzdelávacia, ako aj na riadenie vedy a techniky.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies