Staňte sa partnerom

Ján Weiterschütz

Národná vodíková asociácia SR
Je významným lídrom v oblasti vodíkových technológií a v súčasnosti zastáva pozíciu predsedu Národnej vodíkovej asociácie Slovenska.
Ján Weiterschütz svojím profesionálnym prístupom k riadeniu projektov a hlbokou odbornosťou v oblasti obnoviteľných zdrojov energie aktívne prispieva k vybudovaniu národného vodíkového ekosystému.
Pod jeho vedením a s podporou medzinárodných vodíkových agentúr dochádza k transferu znalostí a skúseností, čo umožňuje úspešné vybudovanie a udržateľnú prevádzku vznikajúcich vodíkových údolí, a to v súvislosti s vytváraním nových podnikateľských príležitostí a pracovných pozícií.
Ján Weiterschütz svojím aktívnym zapojením do prípravy Národnej vodíkovej stratégie a Akčného plánu dokazuje svoje odhodlanie transformovať Slovensko na uhlíkovo neutrálnu spoločnosť pomocou vodíka. Spolupracuje so zástupcami priemyslu, samospráv, tretieho sektora, vedy a výskumu, čo mu umožňuje identifikovať a systematicky odstraňovať prekážky brániace zavádzaniu vodíkových technológií do praxe.
Weiterschütz sa aktívne venuje úpravám strategických, legislatívnych a regulačných dokumentov s cieľom zabezpečiť, že jeho vízie sa stanú skutočnosťou a Slovensko sa stane lepším miestom pre život. Pevne verí, že jeho práca a úsilie v oblasti vodíkových technológií sú dôležitým krokom k budovaniu udržateľnejšieho energetického ekosystému.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies