Staňte sa partnerom

Robert Jambrich

Slovenské elektrárne
Robert Jambrich vyštudoval v roku 2005 Fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave v odbore podnikové financie. Pracoval na Protimonopolnom úrade SR, kde sa zaoberal oblasťou zneužívania dominantného postavenia okrem iného aj v sektore elektroenergetiky. V súčasnosti od roku 2009 pôsobí v Slovenských elektrárnách na pozícii vedúceho medzinárodných vzťahov, európskych záležitostí a životného prostredia, kde má na starosti analýzu a implementáciu slovenského ako aj európskeho regulačného a legislatívneho rámca v oblasti životného prostredia, zabezpečovanie inštitucionálnych vzťahov s európskymi a národnými stakeholdrami ako aj analyzovanie príležitostí na prefinancovanie rozvojových projektov spoločnosti z rôznych fondových schém. Pôsobí taktiež v rôznych pracovných skupinách v rámci asociácie elektroenergetického priemyslu v Európe Eurelectric, NuclearEurope, Business Europe.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies