Staňte sa partnerom

Martin Jasenčak

Východoslovenský onkologický ústav
  • absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • 11 rokov je vedúci fyzik vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach v zdravotníctve pracuje 18 rokov
  • má skúsenosti zo zahraničných študijných pobytov v Rakúsku, Nemecku, Českej republike a Poľsku
  • bol, a je, spolu-koordinátorom viacerých projektov pre zlepšenie plánovania rádioterapie na Slovensku v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni
  • je člen autorského tímu pre štandardné operačné postupy v rádioterapii
  • člen výboru Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie
  • konzultant Ministerstva zdravotníctva SR v projekte Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie
  • prednáša na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach "Úvod do klinickej fyziky a metódy klinickej dozimetrie"
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies