Staňte sa partnerom

Ivan Kocan

Univerzitná nemocnica Martin
Svoju profesijnú kariéru začal na martinskej Klinike pneumológie a ftizeologógie v roku 2001, po absolvovaní Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Vo svojej profesijnej kariére sa dominantne venuje bronchológii, V roku 2011 zaviedol v UNM do rutinnej klinickej praxe endobronchiálnu ultrasonografiu. V januári 2013 sa stal primárom Kliniky pneumológie a ftizeológie UNM a JLF UK.

Ako prvý v SR začal v bronchológii používať kryoterapiu a kryokauter v liečbe karcinómu pľúc, pri rutinnom vykonávaní endobronchiálnych biopsií a transbronchiálnych kryobiopsíí pľúc. V roku 2017 sa stal vedúcim Odboru liečebnopreventívnej starostlivosti UNM. V tejto funkcii a vo funkcii primára Kliniky pneumológie a ftizeológie sa významným spôsobom podieľal na zvládnutí pandémie COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Martin. Prišiel s myšlienkou využitia telemedicíny pri liečbe ochorenia COVID-19 v domácom prostredí. So svojimi kolegami a programátormi vyvinuli aplikáciu, ktorú začali používať počas druhej vlny pandémie COVID-19.
V roku 2021 získal manažérsky titul Master of Healthcare Administration (MHA). V ankete Zdravotníckych novín dostal za svoju profesionálnu prácu ocenenie Top lekár na Slovensku v kategórii pneumológ a ftizeológ. V tomto istom roku mu Žilinský samosprávny kraj a Rada mládeže ŽSK udelili ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021 v kategórii Top čin ľudskosti.

Po transformácii štruktúry vedenia UNM v roku 2022 sa stal námestníkom liečebnopreventívnej starostlivosti pre internistické disciplíny a SVALZy. V tejto funkcii pôsobil až do úspešného výberového konania na pozíciu štatutára – riaditeľa Univerzitnej nemocnice Martin., ktorú zastával takmer rok. V súčasnosti Ivan Kocan pôsobí ako zástupca prednostu kliniky pneumológie a ftizeológie, súčasne je aj vo výkonnom výbore Slovenskej pneumoftizeologickej spoločnosti a v odbornej pracovnej skupine MZ SR pre optimalizáciu siete nemocníc.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies