Staňte sa partnerom

Artur Bobovnický

SIEA, Director of the Innovations Section
Artur Bobovnický je riaditeľom Sekcie inovácií Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry od roku 2016. Jeho profesijné zameranie je orientované na oblasť inteligentnej špecializácie (RIS3), podporu rozvoja klastrov, digitalizácie priemyslu a podporu rozhodovania založeného na faktoch. Okrem toho zodpovedá za implementáciu medzinárodných projektov (programy H2020, Life a Interreg).

Pôsobil ako riaditeľ v oblasti FMCG (2013-2016), v prvom mobilnom operátorovi na Slovensku (1994-1999), ako partner medzinárodných poradenských spoločností v oblasti manažmentu a inovácií (1991-1994, 2004-2013), a SARIO (2002-2003). Popri profesionálnom pôsobení v komerčnej sfére odovzdával skúsenosti aj ako prednášajúci na UCM FMK v Trnave, pričom sa zameriaval na oblasti globálneho a strategického marketingu.

Absolvent STU v Bratislave (1984), odbor Tepelné a jadrové energetické stroje a zariadenia, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium a obhájil dizertačnú prácu (1989). Narodil sa, vyrastal a vyštudoval na Slovensku, hovorí viacerými svetovými jazykmi a hrá golf.
 • DISKUSIA "Podpora firiem a inovácií   |   Jarná ITAPA 2023
 • DISKUSIA "Transformácia priemyslu"   |   Jesenná ITAPA 2022
  EMIL FITOŠ, ITAS: "Slovensko je závislé na svojom priemysle. Starostlivosť o to, aby bol konkurencieschopný a aby prosperoval by mala byť jedným z prvoradých záujmov štátu. Keďže digitalizácia firiem je kľúčovou podmienkou budúcej konkurencieschopnosti, Európska únia aj Slovensko vytvárajú sieť digitálnych inovačných hubov, ktoré majú slúžiť na podporu digitálnej transformácie podnikov. Zaujímavé bude vymeniť si názory na to, ako vyzerá doterajšie poznanie potrieb firiem."

  MARWAN OGHLI, TACHYUM: "Inovácie a rast výkonu výpočtovej techniky zakladajú nové odvetvia v priemysle 21. storočia. Slovenský superpočítač môže mať obrovský vplyv a prínos k rozvoju týchto odvetví, je to potenciál, ktorý môže výrazne zmeniť priemysel na Slovensku."

  ARTUR BOBOVNICKÝ, SIEA: "Slovenský priemysel je kľúčovým prvkom ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska. Aby priemysel bol aj naďalej motorom našej prosperity, musíme nastúpiť na cestu zelenej a digitálnej transformácie, čo pomôže firmám, ktoré vo svojej stratégii ešte nemajú zakotvené jasné ciele smerujúce ku kontinuálnemu zvyšovaniu svojej výkonnosti, produktivity a konkurencieschopnosti. Zároveň platí, že budúce stratégie by mali vnímať nielen potreby firmy, ale aj jej zamestnancov, čo je princíp, na ktorom je založená definícia priemyslu 5.0."
   
  Artur Bobovnický, SIEA 
  Emil Fitoš, ITAS 
  Marwan Oghli, TACHYUM  
  Juraj Rumanovský, FORTINET 

  VIDEOZÁZNAM
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies