Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Životné situácie 3.0"

/ Prednáška
Koniec éry tradičnej byrokracie? Na svoju dobu prekvapivo vyspelú administratívu nám zanechala Mária Terézia. Až teraz, po viac ako 250 rokoch prichádza vážne mienené úsilie o zmenu, ktorá ukončí jednu epochu budovania funkčného štítu. Zmenu, kedy sa z pohľadu občanov zotrú hranice medzi úradmi a rieši sa konkrétna životná situácia. Podarí sa tento pokus? Podarí sa prekonať rezortizmus, striktnú deľbu kompetencií v prospech kooperácie?

PATRIK PLACHÝ, RED HAT: Pandemie testovala odhodlání mnoha podniků. Mnoho z nich se dokázalo rychle přizpůsobit, ale byly některé, které s přechodem bojovaly. Organizace veřejného sektoru si na druhé straně nemohou dovolit padnout. Zodpovídají za poskytování základních služeb, jako je zdravotnictví, školství, sociální zabezpečení a nespočet dalších oblastí veřejné správy a politiky. Mnoho služeb nadále funguje na plnou kapacitu a zároveň přidává nové digitální funkce, jako je monitorování.

Open source byl nástrojem pro organizace veřejného sektoru při implementaci otevřených hybridních cloudových a multi-cloudových strategií na podporu modernizace a kulturních změn s cílem řešit zvýšené politické obavy týkající se uzamčení a přenositelnosti. Probíhá také velký program veřejného cloudu, který zcela změní tvář veřejných financí a investic v členské zemi EU. 
 

Ján Hargaš, MIRRI
Juraj Káčer, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ľubor Illek, Slovensko.Digital 
Pavol Frič, ITAS

VIDEOZÁZNAM

Pavol Frič

ITAS
Viceprezident IT Asociácie Slovenska pre eGovernment. V roku 1986 končil vysokoškolské štúdium na Katedre počítačov Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. Po skončení štúdií ostal pracovať na vysokej škole a v roku 1995 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti umelej inteligencie. Vybudoval viacero nových predmetov a aktívne prednášal v oblasti umelej inteligencie a softvérového inžinierstva. V roku 1995 sa začal plne venovať práci v spoločnosti DITEC. Pôsobil ako riaditeľ Divízie informačných systémov. V roku 2000 bol menovaný do pozície viceprezidenta pre stratégiu. V tejto pozícii riadi rozvojové projekty spoločnosti a koordinuje súčinnosť dcérskych spoločností. Jeho hlavnými oblasťami záujmu je elektronický obchod, e-go…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ján Hargaš

Národná rada SR
Je odborník na digitálnu transformáciu s viac ako 15-ročnými skúsenosťami na Slovensku a v zahraničí. Zasadzuje sa za transparentné štátne IT, zvyšovanie kvality štátnych služieb pre používateľov a digitálnu transformáciu slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Vyštudoval medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V roku 2016 spoluzaložil občianske združenie Slovensko.Digital, kde v rokoch 2016 – 2019 zastával pozíciu výkonného riaditeľa. Od roku 2020 pôsobil ako poradca ministerky pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu. Od júla 2021 do februára 2022 zastával funkciu štátneho tajomníka pre informatizáciu na Slovensku.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ľubor Illek

Slovensko.Digital
Je jedným zo zakladateľov občianskeho združenia Slovensko.Digital, v ktorom pôsobí dodnes. Dlhodobo sa venuje dianiu v oblasti e-Governmentu, prioritne v témach riadenia údajov, elektronického podpisu, autorského práva, bezpečnosti, hodnotenia projektov e-Governmentu. Od roku 2003 je členom Slovenskej informatickej spoločnosti. V roku 2009 bol jedným zo zakladajúcich členov Spoločnosti pre otvorené informačné technológie, v ktorom sa venoval presadzovaniu ideí otvorenosti v tvorbe verejných politík, najmä v oblasti OpenData, otvorených štandardov a používaní slobodného softvéru. Vyštudoval informatiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. Dlhodobo pôsobil v spoločnosti Gordias v oblasti informačnej bezpečnosti. Od r…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Juraj Káčer

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Juraj Káčer zastáva funkciu štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 1. apríla 2022. V jeho kompetencii je problematika sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia, európske štrukturálne a investičné fondy, oblasť zamestnávania a samotnej tvorby legislatívy rezortu.  Od roku 2010 pôsobil ako poslanec v mestskej časť Bratislava – Dúbravka, poslanec pre Bratislavský samosprávny kraj, ale aj v mestskom zastupiteľstve, ktorého členom je aj v súčasnosti. V rokoch 2016 až 2020 bol členom výkonnej rady Nadácie Cvernovka. Medzi rokmi 2018 až 2020 zastával funkciu viceprimátora mesta Bratislava pre oblasť športu, školstva, komunikácie s BSK a bezpečnosti. V minulosti pôsobil v súkromnom sektore na manažérskych poz…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies