Staňte sa partnerom

Juraj Káčer

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR , Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Juraj Káčer zastáva funkciu štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 1. apríla 2022. V jeho kompetencii je problematika sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia, európske štrukturálne a investičné fondy, oblasť zamestnávania a samotnej tvorby legislatívy rezortu. 

Od roku 2010 pôsobil ako poslanec v mestskej časť Bratislava – Dúbravka, poslanec pre Bratislavský samosprávny kraj, ale aj v mestskom zastupiteľstve, ktorého členom je aj v súčasnosti. V rokoch 2016 až 2020 bol členom výkonnej rady Nadácie Cvernovka. Medzi rokmi 2018 až 2020 zastával funkciu viceprimátora mesta Bratislava pre oblasť športu, školstva, komunikácie s BSK a bezpečnosti. V minulosti pôsobil v súkromnom sektore na manažérskych pozíciách. V rokoch 2020 a 2021 bol členom rady Enviromentálneho fondu pod Ministerstvom životného prostredia SR. Od septembra 2020 stál na čele Sociálnej poisťovne ako generálny riaditeľ. Vláda SR ho 23. marca 2022 vymenovala za štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 • DISKUSIA na tému chýbajúcich ľudských zdrojov   |   Jesenná ITAPA 2022
  Ján Horecký, Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (pozvaný)
  Juraj Káčer, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Spolupráca a podpora aktivít Digitálnej koalície zo strany vlády   |   Jesenná ITAPA 2022

  Mário Lelovský, predseda predsedníctva Digitálna koalícia  
  Ján Hargaš, štátny tajomník MIRRI SR 
  Juraj Káčer, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 • DISKUSIA "Životné situácie 3.0"   |   Jesenná ITAPA 2022
  Koniec éry tradičnej byrokracie? Na svoju dobu prekvapivo vyspelú administratívu nám zanechala Mária Terézia. Až teraz, po viac ako 250 rokoch prichádza vážne mienené úsilie o zmenu, ktorá ukončí jednu epochu budovania funkčného štítu. Zmenu, kedy sa z pohľadu občanov zotrú hranice medzi úradmi a rieši sa konkrétna životná situácia. Podarí sa tento pokus? Podarí sa prekonať rezortizmus, striktnú deľbu kompetencií v prospech kooperácie?

  PATRIK PLACHÝ, RED HAT: Pandemie testovala odhodlání mnoha podniků. Mnoho z nich se dokázalo rychle přizpůsobit, ale byly některé, které s přechodem bojovaly. Organizace veřejného sektoru si na druhé straně nemohou dovolit padnout. Zodpovídají za poskytování základních služeb, jako je zdravotnictví, školství, sociální zabezpečení a nespočet dalších oblastí veřejné správy a politiky. Mnoho služeb nadále funguje na plnou kapacitu a zároveň přidává nové digitální funkce, jako je monitorování.

  Open source byl nástrojem pro organizace veřejného sektoru při implementaci otevřených hybridních cloudových a multi-cloudových strategií na podporu modernizace a kulturních změn s cílem řešit zvýšené politické obavy týkající se uzamčení a přenositelnosti. Probíhá také velký program veřejného cloudu, který zcela změní tvář veřejných financí a investic v členské zemi EU. 
   

  Ján Hargaš, MIRRI
  Juraj Káčer, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  Ľubor Illek, Slovensko.Digital 
  Pavol Frič, ITAS

  VIDEOZÁZNAM

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies