Staňte sa partnerom

Celoživotné vzdelávanie pracovníkov samospráv v Košickom samosprávnom kraji – úspešný ESF projekt

/ Prednáška

Košický samosprávny kraj (KSK) možno zaradiť v rámci Slovenskej republiky k slabšie vyvinutým regiónom s výraznými rozdielmi vo vnútri. Preto je potrebné mobilizovať existujúce zdroje koordinovaným a partnerským prístupom, čo je možné za existencie kvalitnej stratégie rozvoja flexibilnej pracovnej sily. Jedným z predpokladov postupného zlepšovania situácie v oblasti ľudských zdrojov v KSK je naštartovanie procesu celoživotného vzdelávania sa.

Príspevok pojednáva o úspešnom projekte postavenom na konzorciu samosprávy – Úrad KSK, štátnej vzdelávacej inštitúcie – Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice a súkromnej vzdelávacej inštitúcie certifikovanej podľa EN STN ISO 9001:2000 – KREDIT, s.r.o.- spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých Košice.

Východiskovou ideou projektu je Globálny cieľ SOP ĽZ: Rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile. Z definície cieľov projektu vyplýva, že je prioritne zameraný na podporu cieleného ďalšieho vzdelávania a prípravu pracovníkov v KSK, čoho dôkazom sú všetky aktivity projektu. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvalifikácie a adaptability pracovníkov samospráv v KSK prostredníctvom nových programov ďalšieho vzdelávania a aplikáciou systémových nástrojov budovania systému celoživotného vzdelávania. V súlade so zásadami celoživotného vzdelávania projekt poskytne ďalšie vzdelávanie cca 140 pracovníkom samospráv v KSK. Svojimi aktivitami tiež prispeje k vytvoreniu 2 systémových nástrojov - Systému celoživotného vzdelávania zamestnancov samospráv v KSK a Virtuálneho vzdelávacieho a tréningového centra so základným programovým vybavením.

Zuzana Jusková

Ing. Zuzana JuskováVzdelanie:Ekonomická univerzita TU v Košiciach, Odbor financie – bankovníctvo, Personálny manažment, Ing.Academia istropolitana Bratislava - Projektový manažment a štrukturálne fondy, certifikátH.R.management cosulting, Košice - Efektívna komunikácia, Efektívna prezentácia, certifikátAcademia vzdelávania, KE - Projektový manažment, cyklus certifikátCalypso, s.r.o. - Komunikácia, prezentácia a medializácia vo verejnej správe, certifikátSúčasná pracovná pozícia:Samostatný referent odboru regionálneho rozvoja - štrukturálne fondy - ESFOdborné skúsenosti:1997-2002: Croco, s.r.o., hlavný manažér2002 - trvá: Košický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, samostatný manažér pre ESF Prednáška: Vzdelávanie pracovník…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies