Staňte sa partnerom

Zuzana Jusková

Úrad košického samosprávneho kraja
Ing. Zuzana Jusková

Vzdelanie:
Ekonomická univerzita TU v Košiciach, Odbor financie – bankovníctvo, Personálny manažment, Ing.
Academia istropolitana Bratislava - Projektový manažment a štrukturálne fondy, certifikát
H.R.management cosulting, Košice - Efektívna komunikácia, Efektívna prezentácia, certifikát
Academia vzdelávania, KE - Projektový manažment, cyklus certifikát
Calypso, s.r.o. - Komunikácia, prezentácia a medializácia vo verejnej správe, certifikát

Súčasná pracovná pozícia:
Samostatný referent odboru regionálneho rozvoja - štrukturálne fondy - ESF

Odborné skúsenosti:
1997-2002: Croco, s.r.o., hlavný manažér
2002 - trvá: Košický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, samostatný manažér pre ESF

Prednáška: Vzdelávanie pracovníkov VS v košickom samosprávnom kraji

  • Celoživotné vzdelávanie pracovníkov samospráv v Košickom samosprávnom kraji – úspešný ESF projekt   |   Kongres ITAPA 2005

    Košický samosprávny kraj (KSK) možno zaradiť v rámci Slovenskej republiky k slabšie vyvinutým regiónom s výraznými rozdielmi vo vnútri. Preto je potrebné mobilizovať existujúce zdroje koordinovaným a partnerským prístupom, čo je možné za existencie kvalitnej stratégie rozvoja flexibilnej pracovnej sily. Jedným z predpokladov postupného zlepšovania situácie v oblasti ľudských zdrojov v KSK je naštartovanie procesu celoživotného vzdelávania sa.

    Príspevok pojednáva o úspešnom projekte postavenom na konzorciu samosprávy – Úrad KSK, štátnej vzdelávacej inštitúcie – Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice a súkromnej vzdelávacej inštitúcie certifikovanej podľa EN STN ISO 9001:2000 – KREDIT, s.r.o.- spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých Košice.

    Východiskovou ideou projektu je Globálny cieľ SOP ĽZ: Rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile. Z definície cieľov projektu vyplýva, že je prioritne zameraný na podporu cieleného ďalšieho vzdelávania a prípravu pracovníkov v KSK, čoho dôkazom sú všetky aktivity projektu. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvalifikácie a adaptability pracovníkov samospráv v KSK prostredníctvom nových programov ďalšieho vzdelávania a aplikáciou systémových nástrojov budovania systému celoživotného vzdelávania. V súlade so zásadami celoživotného vzdelávania projekt poskytne ďalšie vzdelávanie cca 140 pracovníkom samospráv v KSK. Svojimi aktivitami tiež prispeje k vytvoreniu 2 systémových nástrojov - Systému celoživotného vzdelávania zamestnancov samospráv v KSK a Virtuálneho vzdelávacieho a tréningového centra so základným programovým vybavením.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies