Staňte sa partnerom

DISKUSIA na tému digitálnych zručností

/ Prednáška

„Podľa Európskej komisie bude v roku 2030 80% percent obyvateľstva potrebovať aspoň základné digitálne zručnosti, Slovensko sa však k tomuto číslu potrebuje dostať oveľa skôr. Aj preto na MIRRI v spolupráci s najdôležitejšími partnermi pracujeme na Národnej stratégii pre digitálne zručnosti SR, či iných strategických dokumentov, ktoré majú ambíciu pripraviť Slovensko na nevyhnutné kroky k ich dosiahnutiu.“ Gustáv Budinský

VIDEOZÁZNAM

Gustáv Budinský

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Po gymnáziu na Metodovej ulici v Bratislave pokračoval v štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Už počas štúdia na strednej i vysokej škole sa venoval práci v IT a neskôr automotive médiách. Po ukončení štúdia na Ekonomickej univerzite pracoval niekoľko rokov pre nadnárodnú PR agentúru Mmd (dnes Grayling). Digitálnym zručnostiam sa začal venovať počas svojho pôsobenia v IT asociácii Slovenska. Od roku 2019 pracuje na MIRRI SR, kde sa venuje predovšetkým digitálnym zručnostiam a aktivitám súvisiacim so vzdelávaním a bezpečnosťou v online prostredí.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Mário Lelovský

ITAS
Je nielen prvým viceprezidentom ITAS, ale zároveň aj prvým viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov a predsedom Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR. V roku 1988 ukončil štúdium Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, odbor kybernetika a riadiaca technika. V rokoch 1991 až 2013 viedol firmy skupiny BaSys, distribútora prémiovej spotrebnej elektroniky na Slovensku a v Českej republike. Od roku 2000 podniká v oblasti riadiacich systémov inteligentných (SMART) objektov a jeho firma Media Control zabezpečuje integrované projektovanie, komplexnú realizáciu ako aj servis technických zariadení inteligentných budov. Je autorom a investorom projektu Prvý d…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Petra Fridrichová

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Medzi výskumné témy, ktorým sa venuje, patria otázky zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania v slovenskom školstve, ale aj inovácie edukačnej praxe prostredníctvom profesijného rozvoja učiteľov. Doktorandské vzdelanie získala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobila ako riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu. Podieľala sa ako členka pracovnej skupiny na tvorbe deskriptorov Slovenského kvalifikačného rámca. Bola analytičkou projektu To dá rozum, v ktorom zodpovedala za oblasť obsahu a formy vzdelávania. V súčasnosti okrem iného pracuje v tíme Štátneho pedagogického ústavu, kde participuje na manažovaní …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Emil Kršák

Žilinská univerzita v Žiline
Pôsobí ako dekan Fakulty riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite v Žiline. Počas svojho pôsobenia na fakulte bol doteraz aktívnym a zodpovedným riešiteľom viac ako 90 projektov aplikovaného výskumu v oblasti vývoja informačno-komunikačných a riadiacich systémov, inteligentných dopravných systémov, riadiacich systémov v železničnej doprave, autonómnych vlakov a bezpečnosti informačných systémov.  Je autorom systémov pre automatické stavanie vlakových ciest, ktorý bol realizovaný na desiatkach železničných koridorových tratiach v ČR. Veľkú časť energie venuje prepájaniu vysokoškolského vzdelávania s praxou. V súčasnosti je členom deviatich vedeckých rád fakúlt v SR a ČR. Od roku 2015 je členom prezídia ZAIT (IT klaster Žilinského…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným