Staňte sa partnerom

Petra Fridrichová

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vysokoškolská učiteľka
Pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Medzi výskumné témy, ktorým sa venuje, patria otázky zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania v slovenskom školstve, ale aj inovácie edukačnej praxe prostredníctvom profesijného rozvoja učiteľov. Doktorandské vzdelanie získala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobila ako riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu. Podieľala sa ako členka pracovnej skupiny na tvorbe deskriptorov Slovenského kvalifikačného rámca. Bola analytičkou projektu To dá rozum, v ktorom zodpovedala za oblasť obsahu a formy vzdelávania. V súčasnosti okrem iného pracuje v tíme Štátneho pedagogického ústavu, kde participuje na manažovaní tvorby nového kurikula pre základné vzdelávanie a procesov a jeho implementácie do pedagogickej praxe.

 
  • DISKUSIA na tému digitálnych zručností   |   Jarná ITAPA 2022

    „Podľa Európskej komisie bude v roku 2030 80% percent obyvateľstva potrebovať aspoň základné digitálne zručnosti, Slovensko sa však k tomuto číslu potrebuje dostať oveľa skôr. Aj preto na MIRRI v spolupráci s najdôležitejšími partnermi pracujeme na Národnej stratégii pre digitálne zručnosti SR, či iných strategických dokumentov, ktoré majú ambíciu pripraviť Slovensko na nevyhnutné kroky k ich dosiahnutiu.“ Gustáv Budinský

    VIDEOZÁZNAM

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies