Staňte sa partnerom

Emil Kršák

Žilinská univerzita v Žiline, dekan
Pôsobí ako dekan Fakulty riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite v Žiline. Počas svojho pôsobenia na fakulte bol doteraz aktívnym a zodpovedným riešiteľom viac ako 90 projektov aplikovaného výskumu v oblasti vývoja informačno-komunikačných a riadiacich systémov, inteligentných dopravných systémov, riadiacich systémov v železničnej doprave, autonómnych vlakov a bezpečnosti informačných systémov. 

Je autorom systémov pre automatické stavanie vlakových ciest, ktorý bol realizovaný na desiatkach železničných koridorových tratiach v ČR. Veľkú časť energie venuje prepájaniu vysokoškolského vzdelávania s praxou. V súčasnosti je členom deviatich vedeckých rád fakúlt v SR a ČR. Od roku 2015 je členom prezídia ZAIT (IT klaster Žilinského regiónu).
  • DISKUSIA na tému digitálnych zručností   |   Jarná ITAPA 2022

    „Podľa Európskej komisie bude v roku 2030 80% percent obyvateľstva potrebovať aspoň základné digitálne zručnosti, Slovensko sa však k tomuto číslu potrebuje dostať oveľa skôr. Aj preto na MIRRI v spolupráci s najdôležitejšími partnermi pracujeme na Národnej stratégii pre digitálne zručnosti SR, či iných strategických dokumentov, ktoré majú ambíciu pripraviť Slovensko na nevyhnutné kroky k ich dosiahnutiu.“ Gustáv Budinský

    VIDEOZÁZNAM

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies