Gustáv Budinský

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  • DISKUSIA na tému digitálnych zručností   |   Jarná ITAPA 2022

    „Podľa Európskej komisie bude v roku 2030 80% percent obyvateľstva potrebovať aspoň základné digitálne zručnosti, Slovensko sa však k tomuto číslu potrebuje dostať oveľa skôr. Aj preto na MIRRI v spolupráci s najdôležitejšími partnermi pracujeme na Národnej stratégii pre digitálne zručnosti SR, či iných strategických dokumentov, ktoré majú ambíciu pripraviť Slovensko na nevyhnutné kroky k ich dosiahnutiu.“ Gustáv Budinský

    VIDEOZÁZNAM

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným