Staňte sa partnerom

DISKUSIA: Európsky kozmický výskum

/ Prednáška
DISKUSIA
Vladimír Bednár, MF SR
Tomáš Hrozenský, European Space Policy Institute
Matej Poliaček, ISS Flight Operations
Jana Rovňanová, MŠVVaŠ SR
Jiří Šilha, FMFI UK  

VIDEOZÁZNAM


 

Vladimír Bednár

Ministerstvo financií SR
Vladimír Bednár pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie informačných technológii, Ministerstva financií. Zároveň pôsobí vo viacerých dozorných a správnych radách subjektov v pôsobnosti rezortu financií. Je hlavným lídrom reformy riadenia rezortného IT. Od roku 2018 pôsobil vo viacerých manažérskych a expertných postoch Ministerstva financií, Magistrátu mesta Bratislava a Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby. Predtým pôsobil v súkromnom sektore ako konzultant pre verejný a súkromný sektor najme v GIS a Finančných IT systémov. Vyštudoval Medzinárodne vzťahy a Geodéziu kartografiu a kataster.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Tomáš Hrozenský

European Space Policy Institute
Tomáš Hrozenský pôsobí od roku 2018 ako výskumník v Európskom Inštitúte pre vesmírnu politiku (ESPI) vo Viedni. Je autorom viacerých ESPI publikácií na témy európskej vesmírnej politiky a vesmírnej bezpečnosti a počas svojho pôsobenia v ESPI pravidelne spolupracuje s Európskou vesmírnou agentúrou, Európskou komisiou a ďalšími aktérmi v európskom vesmírnom sektore. Tomáš je absolventom magisterského a doktorandského programu medzinárodné vzťahy na UMB v Banskej Bystrici. V minulosti absolvoval Fulbright pobyt na Space Policy Institute (George Washington University) v USA, bol tiež členom výskumného projektu Space Security Index 2017. Na Slovensku v roku 2015 spoluzakladal o.z. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA), ktoré aj v …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jiří Šilha

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Jiří Šilha je astronóm, vedecký pracovník Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa výskumu kozmického odpadu a vesmírej bezpečnosti.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Matej Poliaček

ISS Flight Operations
Matej pracuje ako člen tímu letovej prevádzky Medzinárodnej vesmírnej stanice, konkrétne európskeho modulu Columbus, v Nemeckom stredisku pre letectvo a kozmonautiku (DLR). Náplňou jeho práce je monitorovanie a riadenie modulu Columbus a zabezpečenie plynulého chodu výskumu a práce astronautov na palube stanice. Predtým pracoval na Slovensku v odvetví robotiky, umelej inteligencie, a nanosatelitov. Absolvoval program Young Graduate Trainee v technickom stredisku ESTEC Európskej vesmírnej agentúre (ESA). Je tiež spoluzakladateľom startupu GroundCom, ktorý sa venuje poskytovaniu infraštruktúry pre komunikáciu so satelitmi, a ktorý je inkubovaný ESA. Popri práci sa nezávisle venuje výskumu v odvetví vesmírnych letov s ľudskou posádkou a sys…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jana Rovňanová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ing. Jana Rovňanová vedie tím vesmírnej kancelárie, ktorá vznikla v januári 2021 so sídlom na MŠVVaŠ SR. Diplom chemickej inžinierky jej bol udelený po absolvovaní štúdia na bývalej chemicko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Skúsenosti získala v súkromnom sektore a neskôr pracovala v rôznych pozíciách hlavného štátneho radcu na Ministerstve životného prostredia v období predvstupových fondov ISPA a Kohézneho fondu. Po návrate zo zahraničia sa venovala na Úrade vlády grantovým schémam Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a neskôr získané skúsenosti využila v rozvíjaní vesmírnej politiky na sekcii vedy ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde pracuje dodnes.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným