Staňte sa partnerom

Tomáš Hrozenský

European Space Policy Institute, výskumník
Tomáš Hrozenský pôsobí od roku 2018 ako výskumník v Európskom Inštitúte pre vesmírnu politiku (ESPI) vo Viedni. Je autorom viacerých ESPI publikácií na témy európskej vesmírnej politiky a vesmírnej bezpečnosti a počas svojho pôsobenia v ESPI pravidelne spolupracuje s Európskou vesmírnou agentúrou, Európskou komisiou a ďalšími aktérmi v európskom vesmírnom sektore. Tomáš je absolventom magisterského a doktorandského programu medzinárodné vzťahy na UMB v Banskej Bystrici. V minulosti absolvoval Fulbright pobyt na Space Policy Institute (George Washington University) v USA, bol tiež členom výskumného projektu Space Security Index 2017. Na Slovensku v roku 2015 spoluzakladal o.z. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA), ktoré aj v súčasnosti pôsobí ako národný kontaktný bod v SR pre Európske centrum pre vesmírne právo (ECSL).


 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies