Staňte sa partnerom

DISKUSIA: Gigabitové Slovensko a inovačné prístupy v budovaní sietí

/ Prednáška
DISKUSIA
Milan Dado, UNIZA
Pavel Guláš, telekomunikačný expert
Marek Chovanec, Telekom
Milan Ištván, PPP
Zsolt Komszík, odborník
Ivan Martak, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Tomáš Masár, O2 Slovakia

VIDEOZÁZNAM


 

Milan Ištván

Partnerstvá pre prosperitu
Milan Ištván vyštudoval žurnalistiku v Bratislave a v Paríži. V rokoch 1998 až 2002 bol najmladším poslancom NR SR, venoval sa témam ako internet do škôl, liberalizácia telekomunikačného trhu, zákon o elektronickom podpise. Od roku 2002 sa v občianskom združení Partnerstvá pre prosperitu (PPP) venuje podpore informatizácie spoločnosti. Je členom Poradného orgánu Digitálneho lídra SR. V programovom období 2007-2013 bol členom Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku (OPIS, OPKaHR a OP VaV). V súčasnosti je členom Monitorovacieho výboru pre OP Integrovaná infraštruktúra (OPII) a Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII Informačná spoločnosť.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ivan Marták

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Ivan Marták má 30 rokov skúseností so sektorom elektronických komunikácií. Od začiatku svojej profesionálnej kariéry pracoval na technických a manažérskych pozíciách v spoločnostiach Slovak Telekom, a. s. a Orange Slovensko, a. s. Posledných osem mesiacov pred zvolení do funkcie predsedu pracoval v Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na pozícii vedúceho oddelenia stratégie. Od 17.9.2020 je predsedom RÚ.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Milan Dado

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity
Profesor Milan Dado pracuje na Katedre multimédií a informačno-komunikačných technológií Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity. Aktívne sa zúčastňoval európskych výskumných a vzdelávacích programov TEMPUS, COST, LEONARDO, Socrates, 5., 6. a 7. rámcového programu a programu Horizont 2020, projektov Asociácie európskych univerzít a ďalších. Riadil národné projekty týkajúce sa rôznych oblastí informačných a komunikačných technológií, optických komunikačných systémov,  inteligentných dopravných systémov, regionálnych inovačných stratégií a e-learningu. Hlavnými míľnikmi jeho medzinárodných aktivít boli aj študijné a výskumné pobyty na zahraničných inštitúciách ako napr. dvojmesačný pobyt na York univer…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Pavel Guláš

telekomunikačný expert
Pavel Guláš takmer celý svoj profesionálny život pracoval v telekomunikačnom odvetví na Slovensku. Bol pri najväčších projektoch v tomto odvetví (spustenie prvej 4G siete na Slovensku, pokrytie prvých 320 tisíc domácností FTTH, prvá hybridná satelitná TV a pod.) a aj pri príprave komplexnej zmeny ako by po novom mala Slovenská republika pristúpiť k preklenutiu zlyhania trhu v zabezpečení gigabitovej konektivity všetkým svojim občanom bez ohladu na miesto bydliska – NBP (Národného Broadbandového Plánu). Vzdelaním je ekonóm a aj doktorát z liberalizácie trhu telekomunikačných služieb má z Ekonomickej univerzity, Obchodnej fakulty.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Marek Chovanec

Slovak Telekom
Marek Chovanec pracuje v Slovak Telekome na pozícii manažéra regulatórnych záležitostí od roku 2018. Svoju profesionálnu kariéru začínal ako právnik na právnych oddeleniach v spoločnostiach podnikajúcich v oblastí médií a nukleárnej energetiky. Posledných dvadsať rokov sa venuje téme regulácie v sektore elektronických komunikácií.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Tomáš Masár

O2 Slovakia
Tomáš Masár študoval na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave a investičné bankovníctvo na Univerzite Paris Assas II v Paríži. Svoju kariéru začal v Citibank v Londýne, neskôr pokračoval v rámci Citibank Private Bank v Ženeve a v ČSOB v Prahe. Od roku 2006 začal pôsobiť v oblasti telekomunikácií najprv v Euroteli ČR, neskôr Telefónica O2 ČR, kde sa venoval rozvoju obchodu, ako aj projektu založenia tretieho mobilného operátora na  Slovensku. Na Slovensku už zostal a v O2 Slovakia viedol projektovú kanceláriu a strategické projekty. Od roku 2008 mal na starosti produktové oddelenie marketingu, roaming a medzioperátorské vzťahy (interconnect). Od 1. júla 2012 zodpovedá za strategický rozvoj našej firmy a za vyhľadávanie nov…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Zsolt Komszík

ERICSSON
Pracuje v Ericsson Slovakia od roku 1999. Počas tohto obdobia bol zodpovedný za rôzne oblasti pre mobilných operátorov ako technická podpora predaja, manažované služby a obchod. Od roku 2019 zastáva funkciu Country Manager na Slovensku.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným