Staňte sa partnerom

Milan Dado

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity, profesor
Profesor Milan Dado pracuje na Katedre multimédií a informačno-komunikačných technológií Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity.

Aktívne sa zúčastňoval európskych výskumných a vzdelávacích programov TEMPUS, COST, LEONARDO, Socrates, 5., 6. a 7. rámcového programu a programu Horizont 2020, projektov Asociácie európskych univerzít a ďalších. Riadil národné projekty týkajúce sa rôznych oblastí informačných a komunikačných technológií, optických komunikačných systémov,  inteligentných dopravných systémov, regionálnych inovačných stratégií a e-learningu.

Hlavnými míľnikmi jeho medzinárodných aktivít boli aj študijné a výskumné pobyty na zahraničných inštitúciách ako napr. dvojmesačný pobyt na York univerzite v Toronte, firmách Northern Telecom a Bell Canada, šesťmesačný pobyt na Kráľovskom technologickom inštitúte v Štokholme a šesťmesačný pobyt na Viedenskej technickej univerzite.
Vo vzdelávaní pôsobí v oblasti Fotonických komunikačných systémov a Teórie signálov a systémov.

Pôsobil tiež vo viacerých akademických funkciách ako dekan, prorektor, či rektor. Bol tiež prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie.


 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies