Staňte sa partnerom

Podpora inteligentného rozvoja miest a regiónov: moderné technológie a ďalšie prioritné oblasti

/ Prednáška
Regionálny rozvoj je jednou z top priorít pre Slovensko teraz a na najbližšie obdobie. Aké postavenie môže mať téma inteligentného rozvoja miest a regiónov v rámci pripravovaného Operačného Programu Slovensko, ako pomôže Plán obnovy a odolnosti, a ďalšie pripravované formy spolupráce z dielne MIRRI SR.

VIDEOZÁZNAM

Juraj Hošták

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Juraj Hošták je riaditeľom Odboru inovácií a Smart Agendy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Od roku 2015 pôsobí v oblasti podpory inovácií a Smart agendy na národnej a regionálnej úrovni. V minulosti zastával manažérske pozície v súkromnej sfére a špecializoval sa na riadenie a implementáciu projektov technologických a procesných inovácií, analýz a dizajnu inovatívnych foriem financovania, Smart riešení v prostredí verejnej správy ako aj strategického poradenstva pri príprave a implementácií koncepčných a strategických materiálov na lokálnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. V súčasnosti sa prioritne venuje podpore Smart agendy na Slovensku z pozície MIRRI SR ako národného koordináto…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným