Staňte sa partnerom

Diskusný panel

/ Prednáška
Diskusia pozvaných hostí:
Peter Bielik, Národné centrum zdravotníckych informácií
Ramses Gallego Iglesias, MicroFocus
Martin Lohnert, Void SOC
Marián Trizuliak, ZSDIS
Marek Zeman, Tatrabanka

Videozáznam
 

Marek Zeman

Expert informačnej bezpečnosti v bankovom sektore
Marek Zeman má mnohoročné skúsenosti s riadením informačnej bezpečnosti v bankovom sektore. Jeho primárnou úlohou je riadenie informačnej bezpečnosti, návrh, ochrana a implementácia bezpečnostných systémov vo finančnom sektore. Špecializuje sa na procesné riadenie v bezpečnosti a zvyšovanie bezpečnostného povedomia, riadenie bezpečnostného monitoringu a analýzou logov so zameraním na vyhľadávanie vzorov správania a ich koreláciu. Venuje sa novým smerom informačnej bezpečnosti, ktoré sú viazané na moderné technológie ako sú umelá inteligencia, autonómne riadenie, či robotizácia.  Zameriava sa na pomoc štátnym orgánom pri zvyšovaní povedomia a implementácii zmien v súvislosti s informačnou bezpečnosťou. Je predsedom komisie Informačnej …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ramsés Gallego

Micro Focus
Ako vyštudovaný právnik a MBA je odborníkom v oblasti bezpečnosti a rizikového manažmentu s viac ako 20-ročnými skúsenosťami. Je medzinárodným riaditeľom pre bezpečnosť, riziká a správu vecí verejných v spoločnosti Micro Focus, kde definuje víziu,  poslanie a účel divízie. Donedávna bol stratégom spoločnosti Symantec a je držiteľom nasledujúcich odborných akreditácií: CISM, CGEIT, CISSP, SCPM, CCSK, ITIL a COBIT Foundation. V minulosti bol medzinárodným prezidentom a viceprezidentom v predstavenstve ISACA a teraz je veľvyslancom barcelonskej kapituly. Ako medzinárodne uznávaný spíker navštívil v posledných 12 mesiacoch viac ako 25 rôznych krajín a niekoľkokrát bol vyhlásený za najlepšieho rečníka. Žije v Barcelone v Španielsku so svoj…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martin Lohnert

EXPANDI 4.0 / SOITRON
Martin Lohnert riadi Security Operations Center – dohľadové centrum kybernetickej bezpečnosti, ktoré je súčasťou skupiny Soitron pod značkou Void SOC. Má rozsiahle znalosti a skúsenosti v oblasti IT inovácií. Vo firme Soitron pôsobí od roku 2002, spočiatku ako IT špecialista a neskôr ako technický manažér. Bol zodpovedný za marketing Soitron Group a tiež pri tom, keď firma expandovala do Českej republiky, Rumunska i Turecka. Je členom dozornej rady Soitron Group.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Marián Trizuliak

Západoslovenská distribučná
Odborník v oblasti kybernetickej bezpečnosti s takmer 20 ročnými skúsenosťami s prevádzkou, návrhom a implementáciou IT riešení najmä v oblasti energetiky. Poslednú dekádu sa venuje výhradne návrhu bezpečnostných opatrení, aktívne sa venuje zvyšovaniu povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti činnosťou v rámci Asociácie kybernetickej bezpečnosti. Za najväčšiu výzvu vníma dobehnutie zmeškaného vlaku v oblasti priemyselnej bezpečnosti kvôli dlhému životnému cyklu technológií. Za najväčšie hrozby považuje ľahostajnosť a AI (umelú inteligenciu).
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Bielik

Národné centrum zdravotníckych informácií
Generálnym riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) je od mája 2020. Pred nástupom do funkcie Generálneho riaditeľa pôsobil na NCZI ako riaditeľ úseku správy zdravotníckych dát NCZI aj ako Výkonný riaditeľ NCZI. Ako projektový manažér pôsobil od roku 2009 vo viacerých národných ako aj nadnárodných spoločnostiach. Spolupracoval pri nasadení produktu VIAMO na Slovensku. Národné centrum zdravotníckych informácií okrem svojich bežných činností od jari 2020 zabezpečuje aj informovanosť odbornej aj laickej verejnosti v súvislosti s pandémiou Covid-19. V procese vývoja sú ďalšie funkcionality elektronického zdravotníctva.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies