Staňte sa partnerom

Peter Bielik

Národné centrum zdravotníckych informácií, generálny riaditeľ
Generálnym riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) je od mája 2020. Pred nástupom do funkcie Generálneho riaditeľa pôsobil na NCZI ako riaditeľ úseku správy zdravotníckych dát NCZI aj ako Výkonný riaditeľ NCZI. Ako projektový manažér pôsobil od roku 2009 vo viacerých národných ako aj nadnárodných spoločnostiach. Spolupracoval pri nasadení produktu VIAMO na Slovensku.

Národné centrum zdravotníckych informácií okrem svojich bežných činností od jari 2020 zabezpečuje aj informovanosť odbornej aj laickej verejnosti v súvislosti s pandémiou Covid-19. V procese vývoja sú ďalšie funkcionality elektronického zdravotníctva.


 
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným