Staňte sa partnerom

Ramsés Gallego

Micro Focus, Medzinárodný riaditeľ pre bezpečnosť, riziká a verejnú správu
Ako vyštudovaný právnik a MBA je odborníkom v oblasti bezpečnosti a rizikového manažmentu s viac ako 20-ročnými skúsenosťami. Je medzinárodným riaditeľom pre bezpečnosť, riziká a správu vecí verejných v spoločnosti Micro Focus, kde definuje víziu,  poslanie a účel divízie.

Donedávna bol stratégom spoločnosti Symantec a je držiteľom nasledujúcich odborných akreditácií: CISM, CGEIT, CISSP, SCPM, CCSK, ITIL a COBIT Foundation. V minulosti bol medzinárodným prezidentom a viceprezidentom v predstavenstve ISACA a teraz je veľvyslancom barcelonskej kapituly. Ako medzinárodne uznávaný spíker navštívil v posledných 12 mesiacoch viac ako 25 rôznych krajín a niekoľkokrát bol vyhlásený za najlepšieho rečníka. Žije v Barcelone v Španielsku so svojou  manželkou a dvoma deťmi.
 • Budúcnosť dneška   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Ak je vo vesmíre niečo stále, je to rýchlosť svetla. A zmena. Zmena je v dnešnom svete konštantná. Prežívame časy, keď nás súčasnosť opúšťa ... každú sekundu. Je to doba, v ktorej je prítomnosť už minulosťou a potreba prispôsobiť sa a prijať nové a objavujúce sa technológie sa stala kľúčovou pre úspech. Organizácie sú nútené riešiť otázku času uvedenia produktu na trh, zatiaľ čo v skutočnosti by mali mať čas na zhodnotenie jeho hodnoty. V dobe, v ktorej je technológia všadeprítomná a ťažko nájdete podniky, ktoré na nej nezávisia, musíme pri plánovaní podnikovej stratégie čeliť zmenám ako jedným z rozhodujúcich premenných. Pretože ak nič iné, jedno je isté: že budúcnosť sa zmení. Prezentácia poučí účastníkov o  dôležitosti vnímania času pri navrhovaní, plánovaní a uskutočňovaní obchodnej stratégie. Spomenieme rozdiel medzi stratégiou a taktikou, ako aj potrebu prispôsobiť sa zmenám vo svete bez tajomstiev, bariér a hraníc. Účastník získa hlbšie porozumenie v otázkach adaptability, dôveryhodnosti a spoľahlivosti a čo je dôležitejšie, zistí, že žijeme v budúcnosti. Budúcnosti dneška.

  Videozáznam

   
   


   
 • Nová generácia SOC pre post-pandemickú oblasť SecOps   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Prežívame ťažké obdobia, ktoré si vyžadujú nový prístup vo všeobecnosti, a najmä v bezpečnostných operáciách. Táto výnimočná doba, ktorú zažívame, si vyžaduje nový začiatok. Novú epochu, v ktorej hrá technológia inštrumentálnu rolu. Od zabezpečenia správnych ľudí so správnym prístupom k správnym zdrojom v správny čas, až po zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva a citlivých informácií. Je nevyhnutné, aby sme nasledujúcich mesiacoch - až  rokoch - prijali a prispôsobili posun vo vnímaní a spolupráci –nie v boji -  v disciplínach ako je strojové učenie. Nastal čas na urýchlenie digitálnych diaľnic, ktoré umožňujú prácu a vzdelávanie na diaľku, sú obsluhované z diaľky a spájajú nás s našimi blízkymi. Kontrola a monitorovanie toho, čo sa deje zo / do / cez sieť, sa stalo mandátom rady a obchodným imperatívom.

  Účasťou na tomto zasadnutí bude môcť delegát začať konverzáciu o tom, čo sa vyžaduje v tejto náročnej dobe vo svete SecOps: nie  digitálna transformácia, ale radikálna inovácia; robiť rôzne veci inak. Okrem toho bude schopný pochopiť dimenzie efektívnosti, účinnosti, detekcie hrozieb, monitorovania, kontroly a zodpovednosti z hľadiska bezpečnostných operácií. To je to, čo sa vyžaduje. To je to, čo treba v tejto postpandemickej ére zvládnuť.

  Videozáznam

   
 • Diskusný panel   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Diskusia pozvaných hostí:
  Peter Bielik, Národné centrum zdravotníckych informácií
  Ramses Gallego Iglesias, MicroFocus
  Martin Lohnert, Void SOC
  Marián Trizuliak, ZSDIS
  Marek Zeman, Tatrabanka

  Videozáznam
   
 • Úloha kybernetického výkonného riaditeľa v CyberEpoche (dostupné len v anglickom jazyku)   |   Jarná ITAPA 2020

  Bezpečnosť sa zmenila na kybernetickú bezpečnosť vtedy, keď sme prepojili naše systémy a začali šíriť údaje. Viac ako kedykoľvek predtým je dôležité porozumieť tomu, kto má teraz prístup, odkiaľ, kedy a prečo. Je nevyhnutné mať úplnú kontrolu nad prístupom k citlivým informáciám, kritickým údajom od zákazníkov a iných zainteresovaných strán. Vo svete, v ktorom sa všetci stali cieľmi, je nevyhnutné, aby sme prijali posun vo vnímaní od technologického rizika k podnikovému riziku. Je čas prispôsobiť sa a prijať nové trendy a technológie a riadiť prístup k údajom o zákazníkoch, zdravotným záznamom, fakturačným informáciám. Musíme to urobiť so správnym prístupom. A to je ochota chrániť a brániť prostredníctvom správnych technológií a správnych partnerov v meniacom sa bezpečnostnom prostredí. Je dôležité pochopiť, kedy sa bezpečnosť stala kybernetickou bezpečnosťou a kritickou úlohou (kybernetického) výkonného orgánu.

  Videozáznam

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies