Staňte sa partnerom

Diskusný panel

/ Prednáška
Diskusia pozvaných hostí:
Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu SR
Peter Čapkovič, Orange
Milan Ištván, PPP
Rafal Jaczyński, Huawei
Ivan Marták, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Radoslav Repa, MIRRI
Peter Šebo, PS:Digital

Videozáznam
 

Milan Ištván

Partnerstvá pre prosperitu
Milan Ištván vyštudoval žurnalistiku v Bratislave a v Paríži. V rokoch 1998 až 2002 bol najmladším poslancom NR SR, venoval sa témam ako internet do škôl, liberalizácia telekomunikačného trhu, zákon o elektronickom podpise. Od roku 2002 sa v občianskom združení Partnerstvá pre prosperitu (PPP) venuje podpore informatizácie spoločnosti. Je členom Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh a viacerých pracovných skupín venujúcich sa eGovernmentu, Broadbandu či implementácii fondov EÚ v digitálnej oblasti.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Radoslav Repa

expert na digitálnu transformáciu
Radoslav Repa začal svoju profesionálnu kariéru ako štátny zamestnanec na Úrade vlády SR, kde neskôr pracoval ako riaditeľ odboru elektronických a sieťových služieb, pričom sa zameriaval predovšetkým na správu siete vládnej siete Govnet a Centrálneho digitálneho portálu Verejná správa poskytujúca elektronické služby občanom a podnikom, ktorú pomohol rozbehnúť v roku 2006. Potom pôsobil na ministerstve zahraničia ako konzultant pre rozvoj podnikových systémov IT a manažér štrukturálnych fondov IKT. Od začiatku roka 2009 pracoval v Stálom zastúpení Slovenska v Bruseli ako digitálny a kybernetický atašé, obhajoval národné záujmy a vyjednával dohodnuté stanoviská k stratégiám a legislatíve so zástupcami EÚ a ďalších členských štátov. Poča…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Rafał Jaczyński

Huawei
Rafał Jaczyński začal svoju kariéru v oblasti kybernetickej bezpečnosti pred 22 rokmi, dlho predtým, ako sa kybernetická bezpečnosť rozrástla. Ako hlavný úradník pre informačnú bezpečnosť vytvoril a viedol globálne tímy v spoločnostiach ako Orange, Vodafone a Staples Solutions a ako vedúci kybernetického poradenstva PwC v strednej a východnej Európe poskytoval poradenstvo špičkovým medzinárodným spoločnostiam v oblasti komunikácií, médií, energetiky a finančných sektorov. V Huawei je Rafal zodpovedný za kybernetickú bezpečnosť v 28 krajinách a pokrýva celé portfólio produktov a služieb spoločnosti Huawei - od 5G po internet vecí, od inteligentných miest po umelú inteligenciu, od vecí, ktoré môžeme nosiť, po veci, ktoré môžeme viesť.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ivan Marták

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Ivan Marták má 30 rokov skúseností so sektorom elektronických komunikácií. Od začiatku svojej profesionálnej kariéry pracoval na technických a manažérskych pozíciách v spoločnostiach Slovak Telekom, a. s. a Orange Slovensko, a. s. Posledných osem mesiacov pred zvolení do funkcie predsedu pracoval v Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na pozícii vedúceho oddelenia stratégie. Od 17.9.2020 je predsedom RÚ.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Šebo

PS:Digital
Peter Šebo je zakladateľ a Chief Digital Office digitálnej marketingovej agentúry PS:Digital, ktorá má za sebou viacero úspešných kampaní z pohľadu kreativity, efektivity, či digitálneho PR. Digitálnemu marketingu sa venuje od roku 2006 a popri agentúrnych povinnostiach sa venuje aj prednášaniu na konferenciách alebo školách. Tiež je organizátorom najväčšej konferencie o digitálnom marketingu Digital Rulezz.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Andrej Doležal

minister dopravy a výstavby SR
Narodil sa 23. marca 1981 v Bratislave. Po ukončení stredoškolského štúdia na Elektrotechnickej škole Karola Adlera sa rozhodol pre štúdium regulácie procesných regulácií so špecializáciou na navrhovanie algoritmov riadenia a optimalizácie na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Štúdium ukončil v roku 2004 titulom Master of Engineering. Má bohaté skúsenosti z prevádzkového riadenia a strategického rozvoja v mediálnom priemysle a telekomunikačnom sektore. Má dlhoročné skúsenosti s vedením väčšieho tímu zamestnancov (viac ako 450), so zodpovednosťou za zverený rozpočet a najmä s prepájaním kultúrnych, regionálnych a profesionálne odlišných pracovných štruktúr v spoločnosti. Ako dobrovoľník u…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Čapkovič

Orange Slovensko
Absolvoval EF STU odbor Technická kybernetika. Celú svoju profesionálnu kariéru pôsobí na rôznych pozíciách spojených s rozvojom telekomunikačných služieb. V rokoch 2005 a 2006 pracoval pre centrálu skupiny Orange v Londýne kde mal na starosti prípravu stratégie pre služby firemným zákazníkom a nadnárodným firmám. Posledné roky pôsobí v oblasti strategického plánovania spojeného s uvádzaním služieb nových mobilných generácií, predtým 4G a v súčasnosti 5G. Rovnako sa podieľa na analýze a návrhu služieb z oblasti infokomunikačných technológií pre podnikových klientov.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies