Peter Čapkovič

Orange Slovensko, Corporate strategist
Absolvoval EF STU odbor Technická kybernetika. Celú svoju profesionálnu kariéru pôsobí na rôznych pozíciách spojených s rozvojom telekomunikačných služieb. V rokoch 2005 a 2006 pracoval pre centrálu skupiny Orange v Londýne kde mal na starosti prípravu stratégie pre služby firemným zákazníkom a nadnárodným firmám. Posledné roky pôsobí v oblasti strategického plánovania spojeného s uvádzaním služieb nových mobilných generácií, predtým 4G a v súčasnosti 5G. Rovnako sa podieľa na analýze a návrhu služieb z oblasti infokomunikačných technológií pre podnikových klientov.


 
Prihláste sa na ITAPA EXPO 2022: Od Dubaja k Dunaju
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným