Staňte sa partnerom

Využitie potenciálu dátovej vedy pre verejný sektor

/ Prednáška

Vlády sa čoraz viac spoliehajú na dátovú analýzu (stále viac vrátane textu a obrázkov) s cieľom zlepšiť poskytovanie služieb občanom v rôznych oblastiach politiky vrátane vzdelávania, súdnictva a zdravotníctva. Naša prednáška vysvetlí tieto trendy a načrtne, ako by mohla vyzerať úspešná 'dátová vláda'. Najprv budeme diskutovať o aplikáciách údajov napríklad na plánovanie služieb, hodnotenie verejných politik a kľúčových vládnych programov. Potom vysvetlíme, ako by sa tieto aplikácie mohli integrovať do digitálnych systémov vrátane dashboardov a systémov správy prípadov. Nakoniec spomenieme výzvy spojené so zvyšovaním kvalifikácie analytických jednotiek, ako aj výzvy právne a etické.

Videozáznam

Daniel Bogiatzis Gibbons

Behavioural Insights Team
Daniel Bogiatzis Gibbons je vedúcim Dátového oddelenia, ktorý vedie činnosť v oblasti prediktívnej analýzy, spracovania jazykov a prieskumnej dátovej analýzy. Zaoberal sa napríklad predpovedaním výsledkov školských a nemocničných inšpekcií, poradenstvom pri návrhu dátových systémov pre organizácie, ktoré poskytujú sociálnu starostlivosť o dospelých či vykonávanie hodnotení inteligentných energetických produktov pre spoločnosť Google. Daniel má magisterský titul z ekonomického výskumu na University of Cambridge a magisterský titul z matematiky na University of Queensland.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Kristína Londáková

Behavioural Insights Team
Kristína Londáková je poradkyňou v BIT, dočasne pridelená do projektového tímu britského Úradu vlády, špeciálnej jednotky zodpovednej za vývoj inovatívnych verejných politík. V rámci BIT viedla viac ako 20 inovačných výskumných projektov vo Veľkej Británii, Francúzsku a na Slovensku, ktoré zahŕňali návrh, implementáciu a experimentálne vyhodnotenie behaviorálne informovaných intervencií v oblastiach ako zdravotníctvo, zamestnanosť a rodová rovnosť. Kristína je držiteľom dvojnásobného magisterského titulu z medzinárodnej hospodárskej politiky a politickej ekonómie na London School of Economics a na Sciences Po Paris.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies