Staňte sa partnerom

Kristína Londáková

Behavioural Insights Team

Kristína Londáková je poradkyňou v BIT, dočasne pridelená do projektového tímu britského Úradu vlády, špeciálnej jednotky zodpovednej za vývoj inovatívnych verejných politík. V rámci BIT viedla viac ako 20 inovačných výskumných projektov vo Veľkej Británii, Francúzsku a na Slovensku, ktoré zahŕňali návrh, implementáciu a experimentálne vyhodnotenie behaviorálne informovaných intervencií v oblastiach ako zdravotníctvo, zamestnanosť a rodová rovnosť. Kristína je držiteľom dvojnásobného magisterského titulu z medzinárodnej hospodárskej politiky a politickej ekonómie na London School of Economics a na Sciences Po Paris.

  • Využitie potenciálu dátovej vedy pre verejný sektor   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

    Vlády sa čoraz viac spoliehajú na dátovú analýzu (stále viac vrátane textu a obrázkov) s cieľom zlepšiť poskytovanie služieb občanom v rôznych oblastiach politiky vrátane vzdelávania, súdnictva a zdravotníctva. Naša prednáška vysvetlí tieto trendy a načrtne, ako by mohla vyzerať úspešná 'dátová vláda'. Najprv budeme diskutovať o aplikáciách údajov napríklad na plánovanie služieb, hodnotenie verejných politik a kľúčových vládnych programov. Potom vysvetlíme, ako by sa tieto aplikácie mohli integrovať do digitálnych systémov vrátane dashboardov a systémov správy prípadov. Nakoniec spomenieme výzvy spojené so zvyšovaním kvalifikácie analytických jednotiek, ako aj výzvy právne a etické.

    Videozáznam

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies