Staňte sa partnerom

Inovácie v hardvérových technológiách

/ Prednáška

Spoločný podnik ECSEL - verejno-súkromné partnerstvo pre elektronické komponenty a systémy - financuje projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií na špičkové odborné znalosti v týchto kľúčových podporných technológiách, ktoré sú nevyhnutné pre konkurencieschopné vedúce postavenie Európy v ére digitálneho hospodárstva. Prostredníctvom spoločného podniku ECSEL sú európske priemyselné odvetvia, MSP a organizácie pre výskum a technológie podporované a spolufinancované 30 účastníckymi štátmi ECSEL a Európskou úniou. Spoločný podnik ECSEL vyhlasuje každoročné výzvy na predloženie návrhov projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Prezentácia zhodnotí jej štruktúru, mandát, činnosti a výsledky spolu s podrobným náhľadom do budúcnosti.

Videozáznam

Daniel Donoval

ECSEL
Daniel Donoval je profesorom a riaditeľom Ústavu elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Bratislava. Venuje sa pokročilým polovodičovým štruktúram, zariadeniam a systémom podporovaným modelovaním a simuláciou, väčšinou pre automobilový a udržateľný trh s energiou. Je slovenským zástupcom v rade orgánov verejnej správy a správnej rady ECSEL JU v Bruseli. Koordinoval množstvo výskumných a vývojových projektov podporovaných národnými a medzinárodnými agentúrami. Je autorom a spoluautorom viac ako 300 príspevkov publikovaných v medzinárodných vedeckých časopisoch a zborníkoch s viac ako 500 citáciami. S cieľom stimulovať transfer technológií k priemyselným partnerom organizuje mnoho konferencií, workshopov a zúčastňu…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Luciano Gaudio

ECSEL
Narodil sa v Reggio di Calabria (Taliansko) v roku 1972 a je právnikom špecializujúcim sa na medzinárodné vzťahy a inštitucionálnu komunikáciu. Vyštudoval právo na univerzite v Parme a získal magisterský titul v odbore medzinárodných vzťahov na univerzite v Bologni. Do roku 2010 pracoval ako politický poradca v Európskom parlamente a podieľal sa na príprave niekoľkých právnych textov v oblasti výskumu. Do roku 2015 pracoval pre spoločný podnik pre palivové články a vodík ako manažér vzťahov so zúčastnenými stranami. Od roku 2016 je zodpovedný za vzťahy s európskymi inštitúciami (Parlament, Komisia a Rada EÚ, atď.) pre ECSEL.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies