Staňte sa partnerom

Daniel Donoval

ECSEL, Slovenský zástupca

Daniel Donoval je profesorom a riaditeľom Ústavu elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Bratislava. Venuje sa pokročilým polovodičovým štruktúram, zariadeniam a systémom podporovaným modelovaním a simuláciou, väčšinou pre automobilový a udržateľný trh s energiou. Je slovenským zástupcom v rade orgánov verejnej správy a správnej rady ECSEL JU v Bruseli. Koordinoval množstvo výskumných a vývojových projektov podporovaných národnými a medzinárodnými agentúrami. Je autorom a spoluautorom viac ako 300 príspevkov publikovaných v medzinárodných vedeckých časopisoch a zborníkoch s viac ako 500 citáciami. S cieľom stimulovať transfer technológií k priemyselným partnerom organizuje mnoho konferencií, workshopov a zúčastňuje sa vedeckých programov a riadiacich výborov mnohých medzinárodných konferencií.

  • Inovácie v hardvérových technológiách   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

    Spoločný podnik ECSEL - verejno-súkromné partnerstvo pre elektronické komponenty a systémy - financuje projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií na špičkové odborné znalosti v týchto kľúčových podporných technológiách, ktoré sú nevyhnutné pre konkurencieschopné vedúce postavenie Európy v ére digitálneho hospodárstva. Prostredníctvom spoločného podniku ECSEL sú európske priemyselné odvetvia, MSP a organizácie pre výskum a technológie podporované a spolufinancované 30 účastníckymi štátmi ECSEL a Európskou úniou. Spoločný podnik ECSEL vyhlasuje každoročné výzvy na predloženie návrhov projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Prezentácia zhodnotí jej štruktúru, mandát, činnosti a výsledky spolu s podrobným náhľadom do budúcnosti.

    Videozáznam

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies