• English
SVK
ENG

Nezodpovedané otázky z Jarnej ITAPA 2017

Nezodpovedané otázky z Jarnej ITAPA 2017 Položili ste počas slávnostného otvorenia otázku, ktorá nebola zodpovedaná? Odpovede od podpredsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ako aj primátora hlavného mesta Bratislava Iva Nesrovnala nájdete práve tu...

Otázky účastníkov z Jarnej ITAPA 2017 boli položené prostredníctvom interaktívnej platformy Sli.Do (#itapa2017). Otázky sú neupravené, a sú publikované tak ako boli položené účastníkmi.
 
OTÁZKY PRE PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU
PETRA PELLEGRINIHO:
 1. Anonymous:
  Aká je stratégia Vášho úradu v oblasti nasadzovania inteligentných dopravných systémov? Patrí to do Vašej kompetencie alebo pod Min. dopravy?
Nasadzovanie inteligentných dopravných systémov je primárne kompetencia rezortu dopravy. Avšak pre Úrad PVII, ktorý je koordinátorom jednotlivých politík v rámci digitálneho trhu, je digitalizácia  automobilového priemyslu kľúčovou témou. Navyše vďaka inováciám v doprave má veľký potenciál aj dátové hospodárstvo, ktoré je kľúčovou prioritou Úradu. Pri implementácii tejto agendy ÚPVII úzko spolupracuje s Min. dopravy ako aj inými dôležitými partnermi.
 
 1. Anonymous:
  Ako vyhodnocujete architektúru IT riešení? Koľko Architektonických princípov, štandardov je v platnosti?
Snažíme sa o to, aby to bol jeden princíp. Čo sa týka štandardov, nevieme, aké dotazovateľ myslí.
 
 1. Anonymous:
  Ktoré praktické projekty máme šancu dokončiť do konca volebného obdobia?
Podporujeme projekty, ktoré sú zamerané na posun k službám občanovi, služby zamerané na nárast konkurencieschopnosti, projekty pre verejnú správu, ktoré maximalizujú využiteľnosť dát, projekty zamerané na optimalizáciu IT vo verejnej správe, s využitím zdieľaných služieb a projekty zamerané na zvýšenie bezpečnosti v kybernetickom priestore, ako aj projekty zamerané na bezpečnosť dát.

 
 1. Rudolf Rössel:
  Za najväčší nedostatok rozvoja eGovernmentu považujem použiteľnosť elektronických služieb a využívanie. Aké riešenia sa v tomto smere rozvíjajú?
Pripravujeme akčný plán, ktorého súčasťou je zoznam projektov zameraný na Životné situácie : založenie podnikania, živnostenský register, obchodný register, strata a hľadanie zamestnania, služby úradov práce, sociálnych úradov a sociálnej poisťovne

 
 1. Anonymous:
  Ako chcete/me stihnúť za 3 roky všetky projekty ak dnes máme schválených minimum štúdii uskutočniteľnosti, následne je potrebné VO a realizácia...?
Je to neľahká úloha, kt. sa snažíme akcelerovať cez výstupy pracovných skupín NKIVS, individuálnymi stretnutiami s rezortami , kde si prechádzame roadmapu projektov, ako aj zvyšovaním tlaku na jednotlivé rezorty smerom k príprave štúdií. Maximálne sa snažíme vychádzať v ústrety pri posudzovaní projektových zámerov, či už vo fáze reformného zámeru, alebo štúdie uskutočniteľnosti, akcelerovať tento proces na našej strane a na základe pravidiel OPII PO7 sa v rámci partnerskej dohody budeme pre každý projekt snažiť zabezpečiť quality assurance na daný projekt ako aj zabezpečiť publicitu daného projektu- v spolupráci s predmetným príjmateľom.
 
 1. Anonymous:
  Venuje sa niekto z Úradu téme Interoperability v EU? (https://joinup.ec.europa.eu/asset/eia/description)

  Téme sa venuje odbor stratégie IS a medzinárodnej spolupráce a máme zástupcov vo viacerých pracovných skupinách. Uvedené témy však plánujeme preniesť aj do práce pracovných skupín NKIVS.
   

OTÁZKY PRE PRIMÁTORA HLAVNÉHO MESTA BRATISLAVA,
IVO NESROVNAL:
 1. Anonymous:
  Pán primátor,  konkrétne ktoré podstatné problémy mesta plánujete vyriešiť do konca Vášho súčasného mandátu?
Máme za sebou 2 roky obrovského úsilia a práce. Museli sme doháňať zameškané projekty, zachrániť dokončenie Starého mosta a vrátiť električku do Petržalky, integrovať dopravu, elektronizovať samosprávu, opraviť 50 km najhorších ciest, zvládnuť európske predsedníctvo. Bratislava to dokázala a naše mesto má za sebou úspešné dva roky a mení sa k lepšiemu.
 
Čas ťažkých výziev sa ale nekončí. Púšťame sa tento rok hneď do niekoľkých náročných projektov naraz s cieľom skvalitniť život našim občanom. V tomto roku sme zakázali hazard a schválili sme pravidlá parkovacej politiky, tak aby obyvatelia Bratislavy boli zvýhodnení. Aj tento rok budeme pokračovať v masívnej oprave ciest, bezbariérových úpravách a opravách chodníkov, celkovo viac ako 30 km ciest, 5 km chodníkov či 18 zastávok MHD v celkovej hodnote približne 7 mil. EUR. Budú rekonštruovať aj podchody - Trnavské mýto, vrátane pohyblivých schodov, podchody na Dolnozemskej a na Rusovskej ceste.

Zároveň sme spustili súťaž na prevádzkovateľa verejného osvetlenia. Tu chceme rámci konceptu inteligentného mesta také osvetlenie, kde lampy môžu poskytovať veľa iných funkcií, nielen svetlo.
 
Pokračovať sa bude aj vo zvýšenej starostlivosti o zeleň, napríklad výmenou chorých stromov za zdravé, budú sa budovať nové parky – Molecova / Karloveská, Pri Kríži, parčík na Svoradovej, či vysádzať nové stromy a zeleň. Na starostlivosť o zeleň má hlavné mesto v rozpočte vyčlenených viac ako 4 mil. EUR, čo je oproti roku 2016 o 1,6 mil. viac. 
 
Mesto však v roku 2017 čakajú aj veľké investičné projekty ako modernizácia Karloveskej električkovej radiály, príprava projektov modernizácie Vajnorskej a Ružinovskej radiály či pokračovanie projektu predĺženia petržalskej električkovej trate až po Janíkov dvor. Mesto chce v tomto roku spustiť projekt bikesharingu a budovať cyklotrasy. V roku 2017 je na výstavbu a údržbu cyklotrás vyčlenených takmer 1 mil. EUR.

Kvalitu cestovania v mestskej hromadnej doprave by mal navyše zvýšiť nákup 90 nových autobusov či rozširovanie služieb pre cestujúcich ako platenie bezkontaktnou kartou v automatoch na zastávkach či potenciálne aj možnosť využívať bezkontaktnú platobnú kartu ako cestovný lístok.

Dlhodobo tvrdím, že jedným z najväčších problémov Bratislavy je zákon, ktorý nezohľadňuje všetky potreby hlavného mesta - od financií, cez kompetencie, až po status Bratislavy ako hlavného mesta a samostatného územného celku. Je preto najvyšší čas sa pustiť aj do koncepčných a systémových zmien, a zmeniť zákon o Bratislave. 

Mojim cieľom je, aby Bratislavčania cítili hrdosť na svoje mesto a zároveň aby všetci občania Slovenska cítili hrdosť na Bratislavu ako svoje hlavné mesto. Práce je pred nami veľa, ale nebojíme sa! Bratislavčania očakávajú výsledky a tie máme a budeme mať aj naďalej..

 
 1. Anonymous:
  Ako sa úrad stavia ku projektu EDUNET_SK v súvislosti s namietaním tretieho sektora a operátorov?
Hlavné mesto nemá vo svojich kompetenciách dosah na základné a stredné školy, nemáme teda priamo ani nepriamo nič spoločné s projektom EDUNET. Základné školy sú v pôsobnosti mestských častí, stredné patria pod VÚC. Myslím si však, že v školách a školských zariadeniach by mal byť internet dostupný za čo najnižšie náklady.
 
 1. Anonymous:
  Pán primátor, kedy sa zverejní koncepcia SMART Bratislava?
SMART City Bratislava, teda Koncepcia rozvoja Bratislavy ako rozumného mesta je zatiaľ pracovným dokumentom, ktorý sa finalizuje. Na jeseň bude predložený na schválenie poslancom mestského zastupiteľstva. Samozrejme, tým sa stane verejným a bude sa s ním môcť oboznámiť aj verejnosť. Určite budeme o tom informovať aj cez médiá.


 
Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo
 • ed logo
 • icz
 • SOFTEC - logo - CMYK
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
Technická realizácia
S podporou
UPVSR_logo   logo OPII_ESIF  logo_nases