Staňte sa partnerom

Zmení umelá inteligencia zdravotníctvo na nepoznanie?

Množstvo a tempo nárastu medicínskych informácií vytvára potrebu využívania technológií, ktoré dokážu tieto informácie vyhodnocovať podobne ako odborník, prípadne lepšie. Kapacity zdravotníckych zariadení často nie sú schopné pokryť požiadavky odborných vyšetrení. Narastá tým tlak na zdravotníckych špecialistov, ktorí musia vyhodnocovať oveľa viac vyšetrení ako doteraz. To môže viesť nielen k chybovosti v diagnostike, ale tiež k preťaženiu personálu. Možnosti využitia umelej inteligencie (AI) sú preto široké obzvlášť v zdravotníctve. Rast ľudskej populácie, absencia kvalifikovaných zdravotníkov, ekonomické prekážky, ale aj väčšie nároky pacientov, vyžadujú stále väčšiu automatizáciu zdravotníctva. O využívaní umelej inteligencie, ktorá túto automatizáciu umožňuje, budú hovoriť experti na marcovej konferencii ITAPA Health&Care2023 vo Valčianskej doline.

Rádiológia je s AI rýchlejšia a presnejšia

Jednou z oblastí zdravotníctva, kde skoro pri každom kroku pracovného procesu prináša AI výhody je rádiológia. Umožňuje automatizovať a zjednodušovať komunikáciu medzi pacientom a odborným lekárom. Rádiológovi pomáha pri vyhodnotení identifikovať potenciálne anatómie a abnormality. AI tak urýchľuje vyhodnocovanie údajov získaných diagnostickými prístrojmi a súčasne odbremeňuje špecialistov od rutinných činností. 

Rádiológia je v medicíne známa už celé desaťročia ako röntgenové lúče, pozitrónová emisná tomografia (PET), počítačová tomografia (CT) a magnetická rezonancia (MRI), ktoré generujú množstvo dát a tie je potrebné spracovať. Umelá inteligencia používa tieto údaje na zabezpečenie systému podpory pri rozhodovaní, a tak pomáha pri rýchlejšom prijímaní klinických rozhodnutí s vyššou presnosťou.

O využití umelej inteligencie v rádiológii budú hovoriť Kamil Zeleňák z Univerzitnej nemocnice v Martine, Maciej Stanuch zo spoločnosti Medapp, či Daniel Kvak a Matěj Misař z biotechnologického startupu CAREBOT.

AI pohlcuje softvéry, aplikácie aj robotické systémy

Umelá inteligencia vo forme už existujúceho softvéru je tiež riešením pri podpore klinického rozhodovania, ktoré umožňuje personalizovanú a štandardizovanú starostlivosť v oblasti onkológie, kardiológie aj infekčných chorôb. Toto inteligentné riešenie je zamerané na uľahčenie diagnostických a terapeutických rozhodnutí s cieľom zlepšiť starostlivosť o pacientov počas trvania zdravotnej starostlivosti.

Ďalšie dostupné softvéry sú príkladom aplikovania AI pri diagnostike a liečbe, ktorú používajú neurológia napríklad pri analýze morfometrie mozgu, ale aj urológovia pri biopsii prostaty.
Umelú inteligenciu využívajú aj robotické systémy určené pre endovaskulárne koronárne i periférne vaskulárne intervencie aj neurovaskulárne aplikácie.

Starnutím populácie pribúda čoraz viac pacientov so zlyhávaním srdca. Slováci vyvinuli jedinečnú mobilnú aplikáciu PM cardio, ktorá vďaka umelej inteligencii spoľahlivo pomáha s diagnostikou a liečbou kardiovaskulárnych chorôb využívaním poznatkov z milióna EKG záznamov. Po získaní európskeho certifikátu majú slovenskí podnikatelia namierené na americký trh.  

Spracovanie EKG signálu s využitím AI predstaví Lenka Plačková zo spoločnosti BTL Medical Technologies. A o vývoji liekov pomocou umelej inteligencie bude hovoriť Ján Szöllös z firmy InSilico Medicine a dopade AI na dentálne vzdelávanie bude hovoriť Andrej Thurzo.

Nahradí AI lekárov?

Umelá inteligencia dokáže byť nápomocná pri práci zdravotného personálu či lekára. Práve na lekárovi je stanovenie liečby pacienta. On je ten, kto je empatický a sociálne inteligentný a pri voľbe liečebného postupu zohľadňuje širší kontext. A to je možno práve to, čo umelej inteligencii zatiaľ chýba. Ale sú tu aj ďalšie aspekty – napríklad legislatívny. Lekár svojím rozhodnutím o liečbe zodpovedá za zdravotný stav pacienta. Ak by toto rozhodnutie urobila umelá inteligencia, nebolo by jednoznačné, kto v tomto prípade nesie zodpovednosť. Bola by to firma, ktorá uviedla AI na trh, či konkrétni programátori alebo zdravotnícke zariadenie, kde sa umelá inteligencia využíva. 

Najčastejší postoj odborníkov k využívaniu umelej inteligencie je, že tieto technológie lekárov nenahradia. Vytlačia iba tých, ktorí nebudú dostatočne produktívni a pravdepodobne menej kvalitní, pretože tieto technológie nebudú používať. Využívaním potenciálu moderných technológií sú medicínske postupy šetrnejšie a presnejšie. Nepochybne tu patria aj roboticky asistované operácie, keďže úroveň robotiky dokáže prekonať niektoré obmedzenia dnes využívaného manuálneho prístupu.

Tému etiky digitálnych technológii doplní svojim príspevkom Juraj Podroužek z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií a o využití umelej inteligencie a zvyšovaní jej úrovne bude hovoriť Martina Antošová z Univerziztnej nemocnice v Martine.


 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies