Staňte sa partnerom

Andrej Thurzo

Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SSRM, prodekan, predstaviteľ
Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor zubné lekárstvo (2006), kde pôsobí na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie a v Centre simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania. Je zakladateľom špecializovanej zubnej kliniky Sangre azul, technologickej spoločnosti 3Dent medical a Odbornej spoločnosti pre inovácie v medicíne. Je spoluzakladateľ a prvý prezident Slovenskej spoločnosti pre regeneratívnu medicínu a je nositeľom prestížneho ocenenia ITAPA eGovernament líder z roku 2006. Ako prvý na Slovensku vytvoril a prednášal stereoskopické 3D prednášky pri výučbe medikov v predmete čeľustná ortopédia a uviedol 3D tlač do praxe a vzdelávania medikov všeobecného a zubného lekárstva. V čeľustnej ortopédii - ortodoncii je na Slovensku priekopníkom tzv.neviditeľných zubných strojčekov a umelej inteligencie, ktoré v SR zaviedol ako prvý do praxe a dnes sa už stali bežnou súčasťou kliniky a výskum. Okrem tohto posunu paradigmy v čeľustnej ortopédii je lídrom multidiciplinárnej skupiny zanietených odborníkov, zameraných na rozvoj aplikácií 3D tlače a umelej inteligencie do lekárskej praxe.
 • ITAPA OPEN TALK   |   Jarná ITAPA 2024
 • IGNITE SESSION: AI-transformácia digitálneho vzdelávania v zdravotníctve: lekári ďalšej generácie v ére zručností a nástrojov umelej inteligencie   |   Jarná ITAPA 2024
  Umelá inteligencia transformuje spôsob, akým sa vzdelávajú a pripravujú lekári. Táto prezentácia predstavuje potenciál umelej inteligencie pre revolúciu digitálneho vzdelávania v zdravotníctve v kontexte k prichádzajúcim fundamentálnym transformáciám postupov diagnostiky, komunikácie a samotného PZS. Predstaví súčasné využitie AI nástrojov v medicínskom vzdelávaní, ako aj na budúce vízie personalizovaného vzdelávania za pomoci AI. Predstaví tiež požiadavky na lekárov novej éry, ktorí budú musieť kombinovať odborné vedomosti a kritické myslenie s ovládaním pokročilých AI zručností a nástrojov. Cieľom je ozrejmiť, ako sa AI stáva neoddeliteľnou súčasťou medicínskeho vzdelávania pri príprave lekárov s hybridnými kompetenciami potrebnými pre druhú polovicu tohto storočia.
 • Digitálna medicína v ambulancii lekára   |   ITAPA HEALTH & CARE 2024
  Prednáška sa zameria na najnovšie trendy v oblasti digitálneho zdravia, umelej inteligencie a telemedicíny. Budú prezentované inovatívne riešenia a nástroje, ktoré transformujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zlepšujú výsledky liečby pacientov.

  Prednáška sa dotkne nasledovných tém:
  - Úvod do digitálneho zdravia a telemedicíny: Definícia, trendy a prínosy pre pacientov a zdravotníkov.
  - Praktické aplikácie v klinike KORFS: Prezentácia úspešných príkladov implementácie telemedicíny v rôznych oblastiach medicíny.
  - Telemedicínske nástroje a platformy: Prehľad dostupných technológií a ich využitie v praxi.
  - Výhody a výzvy telemedicíny: Diskusia o prínosoch a prekážkach implementácie telemedicíny v slovenskom prostredí.
  - Budúcnosť digitálneho zdravia: Vízia a očakávania vývoja v tejto oblasti.
 • ITAPA OPEN TALK: Kedy sa dožijeme 200 rokov?   |   Jesenná ITAPA 2023
 • AI v Dental monitoringu čeľustno-ortopedických pacientov   |   ITAPA HEALTH & CARE 2023
  Zubné lekárstvo zmenila kombinácia umelej inteligencie a telemedicíny na nepoznanie len v priebehu troch rokov. Za posun paradigmy liečby zubnými strojčekmi v čeľustnej ortopédii - ortodoncii je však zodpovedná hlavne AI. Dnešné algoritmy už bežne dokážu z domáceho video skenu odhaliť zubný kaz, zlú hygienu, odbitia zubov či zápaly ďasien. Tento sken si zhotovuje doma sám pacient vlastným mobilom. Lekárom v praxi dnes AI pomáha segmentovať CBCT dáta, automatizovať kefalometrie či komunikácie s pacientmi. Prednáška sumarizuje 5 rokov praktických klinických skúseností s telehealth riešením s názvom "Dental Monitoring" ktoré docent Thurzo, priekopník neviditeľných strojčekov,  na klinike Sangre Azul presadil. AI v rádiológii, ale aj generatívne AI  (ako ChatGPT či Midjourney) dnes menia od podstaty nielen klinické aspekty zubného lekárstva, ale aj jeho podoby a obsah vzdelávania na lekárskych fakultách.

  V tejto súvislosti boli uverejnené aj dve karentované publikácie:
  Aké dopady budú mať moderné AI na vzdelávanie v zubnom lekárstve:  Impact of Artificial Intelligence on Dental Education: A Review and Guide for Curriculum Update

  Kde je vlastne dnes AI v zubnom lekárstve už implementovaná: Where Is the Artificial Intelligence Applied in Dentistry? Systematic Review and Literature Analysis

  VIDEOZÁZNAM

   

 • Individualizácia medicíny prostredníctvom 3D tlače   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders

  Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
  Dnes, keď 3D tlač už niekoľko rokov úspešne mení podobu modernej medicíny, prichádza bioprinting - 3D tlač živými bunkami.V každom ľudskom tele sa v zásobe nachádzaju akoby univerzálne bunky, ktoré sa ešte nešpecializovali na žiaden typ tkaniva a je možno ich efektívne využiť pre 3D tlač v medicíne.

  Dôsledky zmien, ktoré bioprinting vo svete navodí si dnes nedokážeme ani predstaviť. Nie všetky budú len pozitívne, ale najbližšie desaťročia sa ponesú v duchu posúvania hraníc v regeneratívnej medicíne. Celospoločenská zmena, uprostred ktorej sa práve nachádzame, naberie najbližšie roky na dynamike a môžeme sa postupne ťešiť na nové terapie, náhrady tkanív neskôr aj celých orgánov zložených z vlastných buniek pacienta.


  Anotácia:
  Tlač vlastnými bunkami alebo bioprinting. Evolúcia v zdravotnej starostlivosti, individualizácia medicíny, očakávané zmeny v kvalite ľudského živote? Aké zmeny prinesie. Budú to len zmeny v medicíne, alebo celospoločenský pokrok? 

  Individualizácia medicíny - jej prispôsobenie sa pacientovi - je ďalší nevyhnutný evolučný stupeň zdravotnej starostlivosti. Pomocou skenerov dnes vieme jednoducho zaznamenať špecifickú anatómiu a prostredníctvom 3D tlače dokážeme "zhmotniť" napríklad individualizované náhrady, ktoré rešpektujú fakt, že každý sme iný. Odhliadnuc od individualziovaných náhrad, je to práve tlač bunkami, ktorá zmení podobu medicíny viac než čokoľvek nám známe za posledných 1000 rokov. Tlač vlastnými bunkami pacienta - bioprinting - je začiatok éry regeneratívnej medicíny, ktorá okrem iného nastolí aj významné zmeny spoločnosti. Dnes očakávané zmeny v kvalite života, dlhovekosti, ale otvorí aj zneužiteľné možnosti "zdokonaľovania" už prirodzených zdravých biologických funkcií či vlastností ľudského tela.

   

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies