Zmena myslenia ako jedna z najväčších výziev bulharského eGovernmentu

Krasimir Simonski sa po skončení štúdií na Technickej univerzite v Sofii venoval informačným a komunikačným technológiám. Participoval na viacerých bulharských a medzinárodných projektoch v oblasti IKT, online technológií, elektronického vzdelávania a podpory broadband internetu v regióne Južnej a Strednej Európy. V roku 2013 bol vymenovaný za podpredsedu novo vzniknutej bulharskej štátnej eGovernmentovej agentúry (SEGA). Prečo považuje zmenu myslenia za jednu z najväčších výziev eGovernmentu?Aký je aktuálny stav eGovernmentu v Bulharsku a aké sú najväčšie výzvy?

V auguste 2017 SEGA iniciovala proces zmeny viac ako 150 zákonov, cieľom ktorého je znížiť administratívnu záťaž občanov a podnikateľov, obmedziť používanie papierových dokumentov na potvrdenie informácií už dostupných v administratívnych registroch a zabezpečiť elektronickú výmenu dát a informácií.

Najväčšie úspechy sú spojené s plnením eGovernment roadmapy 2016–2020, v rámci ktorého sme sme spustili pilotný projekt elektronických volieb na diaľku, ako aj upgrade národného portálu geoinformačných dát (INSPIRE). Nášmu eGovernmentu sa teda darí- máme jasné strategické priority a upravený zákon o eGovernmente, ktorý jasne stanovuje ciele a spôsob ako ich dosiahnuť. Hlavnou výzvou je teda už len zmena myslenia v štátnej administratíve, medzi podnikateľmi a občanmi.
 

Môžete priblížiť trend eGovernmentu odkedy ste sa začali tejto oblasti venovať?

Štátna eGovernment agentúra bola zriadená 1. decembra 2016 v súlade so zákonom o elektronickom governmente. Po prvýkrát v našej krajine bola zriadená samostatná štruktúra pre eGovernment s právomocami vydávať zákonné opatrenia a usmernenia platné pre štátnu správu. Správa, koordinácia, kontrola a implementácia eGovernmentu bola centralizovaná a po prvýkrát rozpoznaná ako národná priorita.

Osobné dáta a informácie občanov sú uchovávané v registroch dostupných administratívnej správe (RegiX) a sú elektronicky dostupné jednotlivým úradom. Občania tak viac nepotrebujú dokladať papierové dokumenty, aby potvrdili svoje údaje. Zároveň si jednotliví občania môžu skontrolovať dostupné osobné údaje uchovávané v administratívnych registroch. Od marca 2017 môžu podnikatelia používať niektoré digitálne verejné služby napríklad pri založení spoločnosti, registrácii DPH, registrovaní údajov zamestnancov, získaní povolenia a finančných informácií.
 

Ako vnímate ďalší vývoj eGovernmentu a iných príbuzných e-fenoménov z národného ako aj medzinárodného hľadiska?

eGovernment sa stal neoddeliteľnou súčasťou transformácie verejného sektora. IKT pomohli poskytnúť občanom a podnikateľom viac moderných služieb, stimulovali informačnú spoločnosť a novú ekonomiku, stáli za transformáciou verejného sektora a pomohli vládam pripraviť sa na budúci tlak na výkon verejnej správy. V poslednom desaťročí sa eGovernment nesmierne zmenil.

Keď hovoríme o eGovernmente, je absolútne nevyhnutné pokračovať konverzáciou s otázkami kybernetickej bezpečnosti.Taktiež je dôležité vybalansovať expanzívne snahy firiem a záujmy konzumentov a spoločnosti. Európska komisia predpovedá, že jednotný digitálny trh môže vytvoriť až 3,8 miliónov pracovných miest v Európe. Jednoduchší prístup k digitálnym tovarom a službám prospeje obchodníkom a konzumentom v celej Európe. Avšak aby sa to stalo realitou, je potrebné zlepšiť informačnú bezpečnosť, ako aj jednotné právne nariadenia platné pre všetky krajiny. Len potom budú môcť byť jednotlivci chránení pred rôznymi hrozbami, ktoré prináša digitálna ekonomika. Toto platí tiež pre cloudové služby, ktoré musia byť vo všetkých krajinách štandardizované.

 


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným