Wanda Buk (PL): Umelá inteligencia môže byť užitočná, len ak bude naplnená dátami

Aké technológie najviac zmenia život ľudí v krajinách strednej Európy? Podľa Wandy Buk z poľského Ministerstva pre digitálne záležitosti a predsedu Národného výboru pre telekomunikácie a IT, Ferenca Vágujhelyho to bude najmä umelá inteligencia a systém blockchain.

Krajiny V4 majú ideálnu príležitosť, aby ich hlas bol v Európskej únii počuť viac. Kooperácia medzi krajinami Višegradu je už dnes viditeľná a ich hlasy sú jednotné, obzvlášť v Bruseli. Štátna tajomníčka poľského Ministerstva pre digitálne záležitosti, Wanda Buk, si však myslí, že môžeme urobiť aj viac, než len byť súdržní a hlasovať spoločne pri reguláciách, ktoré sa týkajú nás všetkých. “V krajinách V4 musíme využiť dostupné dáta na náš rast. Myslíme si, že vytváranie dátových centier môže podporiť ekonomický rast vo všetkých krajinách V4,” uviedla W. Buk na kongrese ITAPA. Bez prístupu k dátam a možnosti ich vzájomnej výmeny nebude možné spolupracovať na projektoch rozvoja umelej inteligencie. “Bez prístupu k priemyselným dátam, zas nikdy nedocielime zásadný technologický prelom. Akékoľvek programy, ktoré umožnia vytváranie dátových ekosystémov či dátových skladov, významne prispejú k využitiu benefitov umelej inteligencie,” doplnila W. Buk.

"Jednou z kľúčových tém rozvoja a transformácie spoločnosti je aj umelá inteligencia."

Poľsko bude aj preto iniciovať vytvorenie pracovnej skupiny V4, ktorá uvedie do života koncept spoločných virtuálnych dátových skladov. “V blízkej budúcnosti bude umelá inteligencia dôležitou súčasťou väčšiny produktov a služieb. Dôležitá je preto aj bezpečnosť. Platí však, že umelá inteligencia môže byť užitočná len vtedy, ak bude naplnená dátami,” myslí si poľská štátna tajomníčka. Podľa nej nastal čas, kedy sa musíme pozerať do budúcnosti a čeliť výzvam, ktoré sú pred nami. “Ja si myslím, že zatiaľ sa stále len pohybujeme po povrchu a nevyužívame všetok potenciál. Inšpiráciu by sme mali hľadať v USA a Číne." S Wandou Buk v diskusnom paneli venovanom Smart cities vo V4, súhlasil aj predseda Národného výboru pre telekomunikácie a IT, Ferenc Vágujhely. Je potrebné, aby sme boli otvorení novým riešeniam akými sú umelá inteligencia, či decentralizovaný trust blockchainových systémov. “Tieto technológie si nevyžadujú veľké investície, ale matematiku, inžinierstvo a množstvo dát.”
 

Podľa Jiřího Buriánka z Európskeho výboru pre regióny, je pri digitalizácii dôležitá najmä infraštruktúra. Tú Európska komisia však do svojej Stratégie Digitálnej Európy nezahrnula, poradiť si tak musia členské štáty sami. Budú však mať na takýto zásadný krok peniaze a kapacity? Z centrálnych zdrojov pravdepodobne nie. Dôležité je preto hľadať zdroje na digitalizáciu vidieka aj na regionálnej úrovni či pri cezhraničnej spolupráci.


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019