Významné inovácie v zdravotníctve nás čakajú, je len otázkou času, kedy nastanú

Moderné riešenia a inovácie pre oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti sú dnes nevyhnutnosťou.

Procesná automatizácia využívajúca robotiku
Odpoveďou na modernizáciu zdravotníctva môžu byť aj procesné automatizácie, ktoré podporujú riešenia pre bezpečnosť pacienta ako aj bezpečnosť, ktorú požaduje lekár. Dokonca sa dá hovoriť o tom, že Bezpečnosť pacienta = Procesná automatizácia = Centrálne riešenia. Jedným z riešení modernizácie zdravotníctva je aj tzv. procesná automatizácia, ktorá využíva robotiku. Aby robotika bola efektívna a použiteľná, vyžaduje veľké množstvo presných informácií. V nemocnici sa tieto informácie tvoria a zhromažďujú v nemocničných, resp. klinických informačných systémoch.

Centrálna prípravovňa liekov
Jedným z príkladov procesnej automatizácie realizovateľným a dostupným ihneď je aj aj centrálna prípravovňa liekov od spoločnosti Asseco Central Europe. Ide o moderný a perspektívny proces pri príprave medikácií pacientov. Aby lieky mohol pripravovať robot, je okrem iného nevyhnutné inovovať a automatizovať množstvo iných procesov. Ako je napríklad elektronická identifikácia pacienta a lôžka. Samotný proces predpisovania liečby (liekov) je potrebné štruktúrovať a zabezpečiť jeho interaktívnu podobu. Podávanie liekov je tiež potrebné interaktívne elektronizovať. Postupne sa javí, že z pomerne komplikovanej a náročnej úlohy tzv. centrálnej robotickej prípravy liekov vznikne ešte oveľa komplikovanejší proces, ktorý si vyžaduje rozsiahlu zmenu pohľadu používateľov systémov na veľké množstvo činností. Dôležitá je zmena preferencií týchto systémov. Lebo z pomerne nezaujímavej, zdanlivo nepotrebnej činnosti pri zadávaní elektronických dát sa zrazu stane kľúčová súčasť mechanizmu.

Bezpečnosť pacienta
Výsledkom tohto zemetrasenia je inovácia, ktorá prináša zvýšenú bezpečnosť pacienta. Je to nový informačný systém, s novou zmysluplnosťou. Vo výsledku investor, či zriaďovateľ takéhoto zariadenia, na číslach uverí, že inovácie majú význam.

My v Asseco máme niekoľko veľmi cenných skúseností pri nasadzovaní kľúčových zmien. Sme si vedomí aj argumentov pre a proti. Zostáva však len konštatovať, že významné inovácie nás čakajú a je len otázkou času, kedy nastanú.

 
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným