Vyhnite sa na ceste za smart mestom chaosu

Povedomie samospráv o možnostiach inteligentných riešení v ostatných rokoch pokročilo. V prostredí desiatok dodávateľov s rôznorodým zameraním a obmedzených kapacít miest a obcí je dôležité vybrať si renomovaného strategického partnera a analytickú platformu, ktorá vzájomne prepojí pribúdajúce smart systémy, radí softvérová a poradenská spoločnosť SAS.

Keď Združenie miest a obcí robilo pred dvomi rokmi medzi slovenskými samosprávami prieskum o smart cities, dve tretiny respondentov priznalo, že o téme majú iba čiastočné informácie a 15 % o nej dokonca nevedelo vôbec nič. Štvrtina respondentov, ktorí túto agendu poznali, ju nepovažovala za dôležitú, alebo sa k nej nevedela vyjadriť.

Samosprávy dnes vedia o možnostiach a prínosoch inteligentných riešení pre rozvoj a efektívnosť nesporne viac. Potvrdzujú to aj viaceré projekty nasadenia inteligentných technologických riešení v oblasti parkovania, verejného osvetlenia či odpadového hospodárstva.

Chýbajú kapacity aj know-how
Jedným dychom však treba dodať, že prvé lastovičky z ostatných rokov sú postavené prevažne na nadšení či osvietenosti jednotlivcov. Zvyčajne za nimi nestojí ucelená koncepcia a premyslená stratégia, ako chce samospráva dlhodobo zinteligentňovať prevádzku a služby občanom, ani ako predísť tomu, aby jednotlivé projekty neboli izolovanými ostrovmi.

Situáciu komplikuje aj rozdrobenosť dodávateľov a rozmanitosť ponúk. V zahraničí aj na Slovensku vzniká množstvo šikovných start-upov, ktoré sa snažia presadzovať rôznorodé technologické riešenia, napríklad na zdieľanie bicyklov a zlepšenie mobility či na inovatívne riadenie odpadu.
Aký je výsledok, ak samosprávam chýbajú kapacity a know-how, vrátane schopnosti riadiť viacerých dodávateľov a povedomia o možnostiach financovania? Projektov je menej ako by mohlo byť a ak sa už objavia, nebývajú prepojené, preto ani nevedia navzájom spolupracovať. Mestá a obce tak prichádzajú o synergické efekty a nevyužívajú potenciál smart riešení naplno.

V praxi to znamená, že napríklad o dôležitých investíciách rozhodujú na základe intuície či emócií a nie tvrdých dát. Nezmyselne plytvajú zdrojmi bez adekvátneho zvýšenia kvality služieb a života pre občanov.

Ako zvýšiť šance na úspech
Samozrejme, vždy sa treba kriticky pýtať, akú hodnotu za peniaze ktorý zber a vyhodnotenie dát prinesú a zároveň si uvedomiť, že skutočný prínos neprinesú samotné dáta, ale až ich analýza a vyhodnotenie. Práve analytické kapacity bývajú zvyčajne ten najväčší problém samospráv. Preto majú na Slovensku výrazne väčšiu perspektívu end-to-end projekty dodané dodávateľmi tak povediac na kľúč, ktoré si od zastupiteľstiev vyžadujú s výnimkou úvodného strategického rámca vyčlenenie minimálnych ľudských kapacít.

Ak sa chcú samosprávy vyhnúť sklamaniam z nepodarených projektov, ktoré pre ukončenie činnosti dodávateľa alebo akýkoľvek iný dôvod po krátkom čase odídu do stratena, musia byť pri výbere partnerov mimoriadne obozretné. Mali by prihliadať na stabilitu, rozsah skúseností, podporu a dostupnosť celého ekosystému súvisiaceho s témou smart cities, vrátane možností dodávateľa vtiahnuť do projektov rôznych partnerov a poskytnúť pracovníkom samospráv vzdelávanie, ktoré im umožnia postupne budovať analytické a dátové know-how.

Kľúčový nástroj pre stratégiu smart mesta
Pozornosť by tiež mali sústrediť na hľadanie synergií a vzájomného prepojenia rozličných smart riešení, ktoré budú nevyhnutne iba pribúdať. Softvérová a poradenská spoločnosť SAS má pre tento účel k dispozícii analytickú IoT platformu, ktorá pomáha zbierať, analyzovať a vyhodnocovať dáta z rôznych systémov na jednom mieste a získať tak oveľa väčšie synergie aj strategický pohľad.

V neposlednom rade treba aj na úrovni samospráv naskočiť na vlnu digitalizácie, ktorú poháňa súčasná pandémia a začať rozmýšľať – podobne ako to už dlhšie robia napríklad banky a firmy z niektorých iných odvetví – ako poskytnúť občanom vysokú úroveň zákazníckej skúsenosti, aby mohli svoju agendu vybavovať na diaľku rovnako komfortne, ako sú zvyknutí pri niektorých svojich dodávateľoch.

 
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným