Vladimír Dzurilla (CZ): Digitalizácia musí nabrať správny smer

Ako sa postaviť digitalizácii čelom? V susednom Česku v tom majú jasno. "Ak bude chcieť občan podať daňové priznanie ako mp3 nahrávku, bude mu to umožnené," uviedol na kongrese ITAPA Vladimír Dzurilla - splnomocnenec pre IT a digitalizáciu Českej republiky...

“Amerika je jednotná, Ázia je jednotná, no EÚ ešte len potrebuje zjednotiť. Digitalizácia musí nabrať správny smer,” uviedol v diskusnom paneli Vladimír Dzurilla, splnomocnenec pre IT a digitalizáciu Českej republiky. Na kongrese ITAPA predstavil aktuálny program Digitálne Česko. Ten sústreďuje svoju pozornosť najmä na odstraňovanie bariér a vytváranie podmienok pre digitálnu ekonomiku. „Prioritou je realizácia zdieľaných služieb a úprava legislatívy. Chceme pripraviť zákon, ktorý zakotví právo občanov na digitálnu službu v rôznorodej forme. Ak bude chcieť občan podať daňové priznanie ako mp3 nahrávku, bude mu to umožnené,“ uviedol Dzurilla.

"Ak bude chcieť občan podať daňové priznanie ako mp3 nahrávku, bude mu to umožnené."

Ako uviedol V. Dzurilla, cieľom vlády v ČR v oblasti digitalizácie je dostať nápady rýchlo do praxe. V súčasnosti v Česku vytvárajú katalóg služieb, ktorý definuje, aké služby musí štát poskytovať v digitálnej podobe. “Bude na občanovi, aby si vybral komu a ktorým ministerstvám sprístupní svoje dáta.” Nebude to teda o tom, že autorizácia k dátam bude automatická a univerzálna. Podstatné je podľa Dzurillu nechať konečné rozhodnutie na užívateľovi - tj. majiteľovi dát.
 

Aby boli službe eGovernmentu pre občanov a firmy užitočné, musí sa štát sústrediť predovšetkým na užívateľsky prívetivé online služby pre občanov a firmy, digitálne prívetivú legislatívu a centrálnu koordináciu ICT. Všetky zmeny v týchto oblastiach musia byť previazané, dobre zacielené a diskutované tak s verejnou správou, ako aj súkromným sektorom. Zároveň vyžadujú vzájomnú spoluprácu poskytovateľov digitálnych služieb vo verejnej správe a v súkromnom sektore, ich schopnosť zdieľať ICT infraštruktúru, znalosti, skúsenosti a predovšetkým schopnosť vnímať potreby občanov a firiem. “Všetky ICT projekty musia mať business case a jasný prínos pre občana a štátne organizácie. Potrebujeme tiež zaviesť a stanoviť pre všetky štátom dodávané služby SLA. Iba tak je možné využívať ich a vyžadovať ich využívanie,” tvrdí V. Dzurilla.


Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným