Staňte sa partnerom

Úloha IT v medicíne. Ktoré oblasti sú najviac zasiahnuté digitalizáciou a aké výhody to prináša?

Konečný ciel implementácie informačných technológií do medicínskych procesov je jasný - zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Ako to však dosiahnuť? Jedným zo spôsobov je ušetriť čas zdravotníkom a podporiť ich možnosť správne sa rozhodovať. Ako to prebieha v praxi na Slovensku sme sa pýtali CEO IT firmy IPESOFT Ing. Floriána Kevického PhD..

Kde vidíte najväčší potenciál pre IT v zdravotníctve a akú pridanú hodnotu tu vedia priniesť Slovenské IT firmy?
Bez ohľadu na odvetvie informačné technológie sa vo všeobecnosti zameriavajú vždy na to isté – prácu s dátami. Zbierajú dáta, vyhodnocujú ich a následne ich distribuujú k relevantným subjektom v podobe, ktorá by im mala pomôcť lepšie sa rozhodnúť. Zdravotníctvo v tomto prípade nie je výnimkou. Každé odvetvie má však špecifické podmienky a požiadavky. Dôležitosť a komplexnosť zdravotníctva spôsobila, že ide o jednu z hlavných oblastí, kde dochádza k digitalizácií a IT inováciám. 

Na trhu je viacero globálnych korporácií, ktoré sa už desaťročia zameriavajú na komplexné riešenia pre celé nemocnice. Od výroby samotných medicínskych a diagnostických zariadení, cez jednotný zber dát až po digitalizáciu takmer každého aspektu nemocničných procesov vrátane vzdelávania. Otázkou je skôr, koľko nemocníc v krajinách ako je Slovensko si môže podobné komplexné riešenia v plnej miere dovoliť a ako ich bude možné prispôsobiť na špecifické podmienky danej nemocnice a danej krajiny. 

Ja osobne vidím priestor pre Slovenské IT práve v špecifických podmienkach na Slovensku a v menších odborných a vysoko špecializovaných projektoch, ktoré si vyžadujú systém na mieru. 

Tak ste sa do zdravotníctva dostali aj Vy v IPESOFTe?

Áno. Do medicíny nás dostal systém, ktorého úlohou bolo uľahčiť prácu slovenským TOP odborníkom v oblasti rozvoja personalizovanej medicíny zhubných nádorových ochorení. Potrebovali niekoho, kto presne pochopí ich špecifické procesy a požiadavky a pomôže im digitalizovať projekt tak, aby im ušetril čo najviac času a zároveň im pomohol sa v rámci výskumu čo najlepšie rozhodovať. Tu sme radi pomohli, pretože s vývojom expertných a vysoko špecifických riešení máme zase desaťročia skúseností my. Či už ide o energetiku, priemysel, dopravu alebo v tomto prípade - zdravotníctvo. 

Viete priblížiť bližšie akú úlohu presne zohrali informačné technológie v spomínanom projekte?

Vo všeobecnosti išlo o digitalizáciu širokého spektra procesov spojených s daným výskumom. Od zberu údajov o pacientoch, cez zaznamenávanie dát o zbere, skladovaní a spracovaní vzoriek, až po komunikáciu s diagnostickými zariadeniami a inými špecializovanými laboratóriami v zahraničí. 

Cieľom je maximálne uľahčiť prácu zdravotníkom, zodpovedným za zber a spracovanie vzoriek, efektívne dostať všetky informácie na jedno miesto, spracovať ich a interpretovať odborníkom tak, aby mohli vo výskume pokračovať čo najefektívnejšie. 

Ako vidíte budúci vývoj IT v zdravotníctve?

Objem získavaných a spracovaných dát bude rásť exponenciálne aj vďaka IoT. Z toho dôvodu bude musieť čoraz väčšiu úlohu zohrávať umelá inteligencia. Ja si však osobne myslím, že vzhľadom na špeciálne podmienky v zdravotníctve, bude stále kľúčovým hráčom práve zdravotnícky personál. Úlohou IT zostáva maximálne ich odbremeniť a pomôcť im prijať kvalifikované rozhodnutia, aby mohli čo najlepšie pomôcť čo najviac ľuďom. 

Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným